Ogłoszenia

Ogłoszenie 1

Nadzór:

Ogłoszenie

Procedura zawierania umów

Warunki Zamówienia

Zał 1 – Oświadczenia

Zał 2 – Wykaz usług

Zał 3 – Formularz ofertowy

Zał 4 – Wzór umowy

Zał 5 – Wykaz osób

 

Ogłoszenie 2

Termomodernizacja:

Ogłoszenie.

Procedura zawierania umów.

Warunki zamówienia.

Zał 1 Dokumentacja

Zał 2 Przedmiar robót

Zał. 3 – Oświadczenia

Zał. 4 – Wykaz usług

Zał. 5 – Formularz ofertowy

Zał. 6 – Wzór umowy

 

Ogłoszenie 3

Termomodernizacja 2017:

Informacja o wyniku postępowania

W dniu 13.06.2017 nastąpiła aktualizacja dokumentacji.
Zmiany zostały wprowadzone w:
– zapytaniu ofertowym;
– załączniku nr 6;
– załączniku nr 8.

Zmiana Zapytania ofertowego z dn. 13.06.2017r.

Zał 1 – Projekt techniczny

Zał 2 – Przedmiary

Zał 3 – Regulamin

Zał 4 – Wzór Oświadczeń

Zał 5 – Wykaz robót

Zał 6 – Wykaz osób

Zał 7 – Formularz ofertowy

Zał 8 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (zaktualizowano dn.13.06.2017r.)

Zał 6 – Wykaz osób (zaktualizowano dn.13.06.2017r.)

Zał 8 – Wzór Umowy (zaktualizowano dn.13.06.2017r.)

Ogłoszenie 4

Nadzór 2017:

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Regulamin

Zał 2 – Wzór Oświadczeń

Zał 3 – Wykaz robót

Zał 4 – Wykaz osób

Zał 5 – Formularz ofertowy

Zał 6 – Wzór umowy

Ogłoszenie 5

Termomodernizacja 2020:

Tytuł projektu.

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Formularz ofertowy.

Zał 2 – Wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia:

Pytanie nr 1.

Odpowiedź nr 1.

Ogłoszenie 6

Termomodernizacja 2020, wynik postępowania:

Informacja o wyniku postępowania