Asysta biskupia

Asysta biskupia przygotowuje i uczestniczy w celebracjach liturgicznych z udziałem biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych. Opiekunem asysty jest ks. dr Tomasz Herc.

Ceremoniarz: Gracjan Kolendowski
Precentor: Michał Gawęda
Ministrant księgi: Patryk Korcz
Ministrant mikrofonu: Jan Klimek
Ministranci ognia: Piotr Auguścik i Kamil Krawczyk
Ministrant krzyża: Krzysztof Zając
Ministranci światła: Bartosz Fijałkowski i Piotr Hernik
Lektorzy: Tomasz Walasik i Filip Wincewicz
Psałterzysta: Krzysztof  Zając
Diakoni: Kochanowski Filip i Spasiński Artur
Ministranci pontyfikaliów: Mateusz Katanowski i Jakub Szczepańczyk