Asysta biskupia

Asysta biskupia przygotowuje i uczestniczy w celebracjach liturgicznych z udziałem biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych. Opiekunem asysty jest ks. dr Tomasz Herc.

Ministranci ognia: Kacper Piotrowski-Stajniak i Piotr Morawski

Ministrant krzyża: Krzysztof Zając

Ministranci światła: Michał Nachyła i Piotr Kędzierski

Ministrant księgi: Paweł Łęcki

Ministrant mikrofonu: Artur Spasiński

Lektorzy: Dominik Idziak i Krzysztof Wiśnieski COr

Psałterzysta: Krzysztof  Zając

Precentor: Dominik Idziak

Ceremoniarz: Karol Dobrasiewicz

Diakoni: Damian Janiszewski i Wojciech Jończyk

Ministranci pontyfikaliów: Gracjan Kolendowski i Piotr Hernik