Asysta biskupia

Asysta biskupia przygotowuje i uczestniczy w celebracjach liturgicznych z udziałem biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych. Opiekunem asysty jest ks. dr Tomasz Herc.

Ministranci ognia: Kacper Piotrowski-Stajniak i Piotr Morawski

Ministrant krzyża: Piotr Kędzierski

Ministranci światła: Michał Nachyła i Damian Bednarek

Ministrant księgi: Paweł Łęcki

Ministrant mikrofonu: Artur Spasiński

Lektorzy: Piotr Kędzierski i Krzysztof Wiśnieski COr

Psalmista: Kamil Mularski

Precentor: Dominik Idziak

Ceremoniarz: Karol Dobrasiewicz

Diakoni: Damian Janiszewski i Wojciech Jończyk

Ministranci pontyfikaliów: Jakub Nowek i Piotr Hernik