Asysta biskupia

Asysta biskupia przygotowuje i uczestniczy w celebracjach liturgicznych z udziałem biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych. Opiekunem asysty jest ks. dr Tomasz Herc.

Ministranci ognia: Grzegorz Dąbrowski i Paweł Zubek

Ministrant krzyża: Krystian Korba

Ministranci światła: Damian Sadza i Hubert Skipirzepa

Ministrant księgi: Michał Ulaski

Ministrant mikrofonu: Hubert Mróz

Lektorzy: Patryk Golczyński i Daniel Wiecheć

Psalmista: Dominik Kowalewski

Precentor: Piotr Czyż

Ceremoniarz: Filip Lorenc

Diakoni: Mateusz Czernik i Mateusz Nowak

Ministranci pontyfikaliów: Arkadiusz Lenart i Michał Nachyła