Asysta biskupia

Asysta biskupia przygotowuje i uczestniczy w celebracjach liturgicznych z udziałem biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych. Opiekunem asysty jest ks. dr Tomasz Herc.

Ceremoniarz:
Precentor:
Ministrant księgi:
Ministrant mikrofonu:
Ministranci ognia:
Ministrant krzyża:
Ministranci światła:
Lektorzy:
Psałterzysta:
Diakoni:
Ministranci pontyfikaliów: