Zarząd seminarium

Rektor

ks. dr Marek Adamczyk

Wicerektor

ks. dr Jacek Mizak

Prefekt

ks. dr Sławomir Czajka

Ojcowie duchowni

ks. dr Karol Kowalczyk

ks. dr Grzegorz Lipiec

Dyrektor ekonomiczny

ks. mgr Rafał Widuliński