Ogólne informacje o Towarzystwie Przyjaciół WSD


  1. Geneza i idea towarzystwa

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu zostało utworzone przez biskupa radomskiego Jana Chrapka 4 listopada 1999 r. Głównym zadaniem towarzystwa jest duchowe wspieranie alumnów w powołaniu. Członkowie towarzystwa czynią to przede wszystkim przez modlitwę, a także poprzez ofiarowywanie swojego cierpienia lub umartwień w tej intencji. Formalnie dokonuje się to poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

  1. Wsparcie duchowe

Osoba zapisana do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu sama decyduje o formie i częstotliwości modlitwy i duchowego wsparcia danego alumna. „Zapomnienie” nie oznacza przerwania obowiązku ani nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Chodzi jednak o odpowiedzialne duchowe towarzyszenie, dlatego jednostkowe zaniedbanie spowodowane jakąś przyczyną nie powinno prowadzić do całkowitego zaprzestania dalszej modlitwy. Gdyby jednak ktoś z różnych powodów nie mógł lub nie chciał dalej trwać w tym dziele, powinien o tym powiadomić moderatora towarzystwa.

  1. Anonimowość

Anonimowość zakłada zupełną bezinteresowność, dlatego każda osoba otrzymuje konkretnego alumna pod duchową opiekę. Nie podaje się jednak konkretnych imion i nazwisk, także klerycy nie znają personaliów osób modlących się. Wysyłana jest tylko informacja z prośbą o modlitwę, np. za alumna drugiego roku. Dopiero przed święceniami kapłańskimi zainteresowani otrzymują listę osób modlących się za nich, by mogli już osobiście i oficjalnie podziękować im za wsparcie duchowe.

  1. Spotkania w seminarium

Są to głównie spotkania opłatkowe (zazwyczaj w drugiej połowie stycznia, w niedzielę, około godziny 11.30); w planie jest wtedy wspólna Msza święta i dzielenie się opłatkiem. Spotkanie to nie jest obowiązkowe, ale seminarium kieruje serdeczne zaproszenie do wszystkich i gorąco zachęca duszpasterzy w parafiach do ułatwienia przyjazdu osobom starszym.

  1. Wsparcie materialne

Istnieje i taka możliwość wsparcia alumnów w pracy formacyjnej. Można to uczynić przekazem (wpisując w uwagach konkretny cel), bezpośrednio podczas spotkania lub przez alumnów czy duszpasterzy. Zawsze jednak uprasza się o podanie imienia i nazwiska ofiarodawcy, nazwy parafii i wysokości przekazywanej sumy. Jest ona całkowicie dobrowolna.

  1. Materiały przesyłane członkom towarzystwa

Dwa razy do roku członkowie Towarzystwa otrzymują bezpłatne pismo redagowane przez alumnów: List do Naszych Przyjaciół. Jest ono wysyłane do parafii przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy i przekazywane za pośrednictwem duszpasterzy lub poczty.

  1. Msza święta w intencji członków towarzystwa

W każdy wtorek o godzinie 6.30 wszyscy alumni wraz z ojcami duchownymi i przedstawicielami zarządu seminarium uczestniczą w Mszy świętej sprawowanej w intencji członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, zarówno żyjących jak i tych, którzy już przeszli do wieczności. Zmarli są także objęci modlitwą w czasie corocznych nabożeństw wypominkowych w seminarium. Jest to forma wdzięczności ze strony alumnów za wsparcie modlitewne i ofiary złożone przez członków towarzystwa i dobrodziejów na rzecz formowania powołań kapłańskich.

  1. Moderator towarzystwa

Moderatorem towarzystwa przyjaciół seminarium jest ojciec duchowny alumnów ks. dr Karol Kowalczyk. Wszelkie istotne informacje, dotyczące np. zmiany miejsca zamieszkania, rezygnacji lub śmierci członka towarzystwa, należy zgłaszać księdzu moderatorowi pisząc na poniższy adres:

Towarzystwo Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego
ul. Młyńska 23/25
26-600 Radom

List do Naszych Przyjaciół