Wspólnota czeka na kandydatów

Alumni naszego seminarium w codziennej modlitwie modlą się za Was o dar rozeznania Bożego powołania. Może Bóg kieruje do Ciebie wezwanie, abyś swoją przyszłość powierzył Chrystusowi wzywającemu Cię na drogę życia kapłańskiego. Jeśli pragniesz poświęcić się całkowicie sprawie Bożej w kapłaństwie, oraz rozeznajesz na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, przyjedź do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości (może być dostarczone później po odbiorze świadectwa w sierpniu lub we wrześniu)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 4 fotografie (podpisane),
  • Zaświadczenie o niekaralności.

 

Termin zgłoszeń upływa 17 września 2023 r.

Egzamin wstępny odbędzie się 18 września 2023 r. o godzinie 9:30.

 

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym, a także:

telefonicznie: +48 606 316 566 

lub drogą mailową: marek.adamczyk@wsd.radom.pl

 

Ks. Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu