Po drugiej stronie ołtarza…

1 czerwca w kaplicy seminaryjnej odbyły się prymicje neoprezbiterów. Dla osób, które niezbyt płynnie poruszają się w słownictwie kościelnym może to być tajemnicze zagadnienie. Prymicja jest to pierwsza Msza św. celebrowana przez nowo wyświęconego księdza (którego zwie się neoprezbiterem) w sposób uroczysty w rodzinnej parafii, gdzie wzrastało się w wierze i z której się pochodzi. Seminarium to nie jest rodzinna parafia, ale miejsce gdzie spędziło się 6 lat, miejsce duchowego wzrostu przygotowujące do kapłaństwa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Rektor Jarosław Wojtkun przy udziale sześciu neoprezbiterów, ojców duchownych, członków zarządu Seminarium, księży profesorów oraz społeczności kleryckiej. Homilię wygłosił ks. Prefekt Sławomir Czajka – opiekun nowo wyświęconego rocznika. Przybliżył w niej kwestię sprawowania oraz przeżywania Eucharystii oraz, że kapłan jest tym, który sprawuje sakramenty dla innych i jest posłany do innych.

Oto lista naszych neoprezbiterów:

– ks. Dominik Idziak

– ks. Cezary Jagiełło

– ks. Krystian Korba

– ks. Dominik Kowalewski

– ks. Kacper Piotrowski – Stajniak

– ks. Krzysztof Wiśniewski COr

Prymicje kończą się specjalnym błogosławieństwem udzielanym przez nowo wyświęconego księdza. Tak też się stało i w naszej seminaryjnej kaplicy, a pośród szeptu modlitw i serdecznych uścisków i łez szczęścia dało się usłyszeć: „Czekamy na ciebie, ale już po drugiej stronie ołtarza”.

 

al. Artur Spasiński, rok V