Wykładowcy

L.p. Nazwisko i imię Wykładany przedmiot
1. ks. bp dr Marek Solarczyk Wyzwania duszpasterskie
2. ks. bp dr hab. Turzyński Piotr Patrologia, św. Augustyn i augustynizm, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary
3. ks. dr Marek Adamczyk Katolicka Nauka Społeczna, socjologia religii
4. ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski Wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego, Teologia duchowości: rozwój życia duchowego
5. ks. dr Sławomir Czajka Biblistyka – historia i geografia biblijna, wstęp ogólny do Pisma Świętego, NT Dzieje Apostolskie/ Listy Pawłowe
6. ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński Teologia dogmatyczna – trynitologia/sakramentologia, charytologia/pneumatologia, eschatologia
7. ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz Katechetyka szczegółowa, materialna/specjalna, dydaktyka i metodyka katechezy, katecheza dorosłych
8. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda Teologia pastoralna ogólna i szczególowa
9. ks. dr hab. Jerzy Adamczyk Prawo kanoniczne – Lud Boży/Nauczajace i uświęcające zadania Kościoła, prawo karne i procesowe/prawo małżeńskie
10. mgr Agnieszka Dąbrowska Fonetyka
11. ks. dr Marek Dziewiecki Psychologia ogólna i rozwojowa, psychologia pastoralna
12. ks. dr Grzegorz Głąb Literatura polska
13. ks. dr Paweł Gogacz Wstęp do filozofii, historia filozofii, metafizyka, teoria poznania
14. ks. dr Tomasz Herc Liturgika: Eucharystia, sakramenty/sakramentalia, prawo liturgiczne/liturgia godzin
15. ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz Misjologia, Teologia dogmatyczna – chrystologia/soteriologia, mariologia/eklezjologia
16. ks. dr Radosław Kacprzak Homiletyka formalna, homiletyka obrzędowa: homilie dla dzieci i młodzieży
17. ks. dr Maciej Korczyński Teologia dogmatyczna – Bóg Jeden/Bóg Stwórca, zagadnienia ekonomiczne,
18. ks. mgr lic. Dariusz Kowalczyk Praktyki katechetyczne
19. ks. dr Michał Krawczyk Historia sztuki, Ochrona zabytków kościelnych
20. ks. dr Jacek Kucharski Biblistyka – ST Pięcioksiąg i Księgi historyczne, Księgi mądrościowe/Psalmy, Ewangelia św. Jana, Apokalipsa i Listy katolickie
21. mgr Joanna Łęcka Język angielski
22. ks. dr Jacek Mizak Teologia moralna: sakramentologia moralna, teologia moralna szczegółowa: moralność życia płciowego/ moralność społeczna, teologia moralna: praktyka spowiedzi, etyka,  wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności
23. ks. dr Sławomir Molendowski Praktyki katechetyczne
24. ks. dr Zbigniew Niemirski NT – ewangelie synoptyczne, ST – prorocy przewygnaniowi i powygnaniowi, teologia biblijna
25. ks. dr Adam Orczyk Pedagogika ogólna i specjalna, katechetyka fundamentalna
26. ks. dr Rafał Piekarski Historia Kościoła powszechnego, historia Kościoła w Polsce, metodyka pracy naukowej
27. ks. dr Stanisław Piekielnik Praktyki katechetyczne
28. ks. dr Szymon Pikus Prawo wyznaniowe RP i administracja kościelna
29. ks. dr Sławomir Płusa Homiletyka, homiletyka: teologia przepowiadania, homiletyka: homilie niedzielnei świąteczne, kazania pasyjne
30. ks. dr Dariusz Skrok Liturgika: rok liturgiczny, celebracja Eucharystii i sakramentów
31. ks. dr Daniel Swend Teologia fundamentalna, religiologia, filozofia Boga
32. ks. mgr Andrzej Wąsik Język łaciński, język grecki
33. ks. mgr lic. Sławomir Wilewski Teologia moralna – ćwiczenia
34. ks. dr Jarosław Wojtkun Teologia moralna fundamentalna, teologia moralna życia osobistego, teologia moralna szczegółowa: bioetyka, Teologia celibatu, Teologia moralna: teoria spowiedzi
35. ks. dr Wojciech Wojtyła Logika, filozofia przyrody
36. mgr Dariusz Wróblewski Wychowanie fizyczne
37. ks. mgr lic. Andrzej Zarzycki Muzyka kościelna
38. ks. dr Grzegorz Zieliński Prawo kanoniczne – normy generalne