Wykładowcy

L.p. Nazwisko i imię Wykładany przedmiot
1. ks. bp dr Henryk Tomasik Antropologia filozoficzna
2. ks. bp dr hab. Turzyński Piotr Patrologia, św. Augustyn i augustynizm, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary
3. ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa Teologia dogmatyczna – chrystologia/soteriologia, mariologia/eklezjologia
4. ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński Teologia dogmatyczna – trynitologia/sakramentologia, charytologia/pneumatologia, eschatologia
5. ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz Katechetyka szczegółowa, materialna/specjalna, dydaktyka i metodyka katechezy, katecheza dorosłych
6. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda Teologia pastoralna ogólna i szczególowa
7. ks. dr hab. Jerzy Adamczyk Prawo kanoniczne – Lud Boży/Nauczajace i uświęcające zadania Kościoła, prawo karne i procesowe/prawo małżeńskie
8. mgr Agnieszka Dąbrowska Fonetyka
9. ks. dr Marek Dziewiecki Psychologia ogólna i rozwojowa, psychologia pastoralna
10. ks. dr Grzegorz Głąb Literatura polska
11. ks. dr Paweł Gogacz Wstęp do filozofii, historia filozofii, metafizyka, teoria poznania
12. mgr Małgorzata Gołębiowska Język niemiecki
13. ks. dr Tomasz Herc Liturgika: Eucharystia, sakramenty/sakramentalia, prawo liturgiczne/liturgia godzin
14. ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz Misjologia
15. ks. dr Andrzej Jędrzejewski Katolicka Nauka Społeczna, socjologia religii
16. ks. dr Radosław Kacprzak Homiletyka formalna, homiletyka obrzędowa: homilie dla dzieci i młodzieży
17. ks. dr Dariusz Konieczny Prawo kanoniczne – normy generalne
18. ks. dr Maciej Korczyński Teologia dogmatyczna – Bóg Jeden/Bóg Stwórca, zagadnienia ekonomiczne, wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego
19. ks. mgr lic. Dariusz Kowalczyk Praktyki katechetyczne
20. ks. dr Michał Krawczyk Historia sztuki, Ochrona zabytków kościelnych
21. ks. dr Jacek Kucharski Biblistyka – ST Pięcioksiąg i Księgi historyczne, Księgi mądrościowe/Psalmy, NT Dzieje Apostolskie/ Listy Pawłowe, Ewangelia św. Jana, Apokalipsa i Listy katolickie
22. mgr Joanna Łęcka Język angielski
23. ks. dr Jacek Mizak Teologia moralna: sakramentologia moralna, teologia moralna szczegółowa: moralność życia płciowego/ moralność społeczna, teologia moralna: praktyka spowiedzi, etyka,  wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności
24. ks. dr Sławomir Molendowski Praktyki katechetyczne
25. ks. dr Zbigniew Niemirski Biblistyka – historia i geografia biblijna, wstęp ogólny do Pisma Świętego, NT – ewangelie synoptyczne, ST – prorocy przewygnaniowi i powygnaniowi, teologia biblijna
26. ks. dr Adam Orczyk Pedagogika ogólna i specjalna, katechetyka fundamentalna
27. ks. dr Rafał Piekarski Historia Kościoła powszechnego, historia Kościoła w Polsce
28. ks. dr Stanisław Piekielnik Praktyki katechetyczne
29. ks. dr Szymon Pikus Prawo wyznaniowe RP i administracja kościelna
30. ks. dr Sławomir Płusa Homiletyka, homiletyka: teologia przepowiadania, homiletyka: homilie niedzielnei świąteczne, kazania pasyjne
31. ks. dr Dariusz Skrok Liturgika: rok liturgiczny, celebracja Eucharystii i sakramentów
32. ks. dr Daniel Swend Teologia fundamentalna, religiologia, filozofia Boga, metodyka pracy naukowej
33. ks. mgr Andrzej Wąsik Język łaciński, język grecki
34. ks. mgr Sławomir Wilewski Teologia moralna – ćwiczenia
35. ks. dr Jarosław Wojtkun Teologia moralna fundamentalna, teologia moralna życia osobistego, teologia moralna szczegółowa: bioetyka, Teologia celibatu, Teologia moralna: teoria spowiedzi
36. ks. dr Wojciech Wojtyła Logika, filozofia przyrody
37. mgr Dariusz Wróblewski Wychowanie fizyczne
38. ks. mgr lic. Andrzej Zarzycki Muzyka kościelna