Wykładowcy

L.p. Nazwisko i imię Wykładany przedmiot
1. ks. bp dr Henryk Tomasik Antropologia filozoficzna
2. ks. bp dr hab. Turzyński Piotr Patrologia, św. Augustyn i augustynizm, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary
3. ks. prof. dr hab. Bokwa Ignacy Teologia dogmatyczna – chrystologia/soteriologia, mariologia/eklezjologia
4. ks. prof. dr hab. Jagodziński Marek Teologia dogmatyczna – trynitologia/sakramentologia, charytologia/pneumatologia, eschatologia
5. ks. prof. KUL dr hab. Łabendowicz Stanisław Katechetyka szczegółowa, materialna/specjalna, dydaktyka i metodyka katechezy, katecheza dorosłych
6. ks. prof. dr hab. Przygoda Wiesław Teologia pastoralna ogólna i szczególowa
7. ks. dr hab. Adamczyk Jerzy Prawo kanoniczne – Lud Boży/Nauczajace i uświęcające zadania Kościoła, prawo karne i procesowe/prawo małżeńskie
8. mgr Dąbrowska Agnieszka Fonetyka
9. ks. dr Dziewiecki Marek Psychologia ogólna i rozwojowa, psychologia pastoralna
10. ks. dr Głąb Grzegorz Literatura polska
11. ks. dr Gogacz Paweł Wstęp do filozofii, historia filozofii, metafizyka, teoria poznania
12. mgr Gołębiowska Małgorzata Język niemiecki
13. ks. dr Herc Tomasz Liturgika: Eucharystia, sakramenty/sakramentalia, prawo liturgiczne/liturgia godzin
14. ks. dr Jaśkiewicz Sylwester Misjologia
15. ks. dr Jędrzejewski Andrzej Katolicka Nauka Społeczna, socjologia religii
16. ks. dr Kacprzak Radosław Homiletyka formalna, homiletyka obrzędowa: homilie dla dzieci i młodzieży
17. ks. dr Konieczny Dariusz Prawo kanoniczne – normy generalne
18. ks. dr Korczyński Maciej Teologia dogmatyczna – Bóg Jeden/Bóg Stwórca, zagadnienia ekonomiczne, wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego
19. ks. mgr Kowalczyk Dariusz Praktyki katechetyczne
20. ks. dr Krawczyk Michał Historia sztuki, Ochrona zabytków kościelnych
21. ks. dr Kucharski Jacek Biblistyka – ST Pięcioksiąg i Księgi historyczne, Księgi mądrościowe/Psalmy, NT Dzieje Apostolskie/ Listy Pawłowe, Ewangelia św. Jana, Apokalipsa i Listy katolickie
22. mgr Łęcka Joanna Język angielski
23. ks. dr Mizak Jacek Teologia moralna: sakramentologia moralna, teologia moralna szczegółowa: moralność życia płciowego/ moralność społeczna, teologia moralna: praktyka spowiedzi, etyka,  wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności
24. ks. dr Molendowski Sławomir Praktyki katechetyczne
25. ks. dr Niemirski Zbigniew Biblistyka – historia i geografia biblijna, wstęp ogólny do Pisma Świętego, NT – ewangelie synoptyczne, ST – prorocy przewygnaniowi i powygnaniowi, teologia biblijna
26. ks. dr Orczyk Adam Pedagogika ogólna i specjalna, katechetyka fundamentalna
27. ks. mgr Piekarski Rafał Historia Kościoła powszechnego, historia Kościoła w Polsce
28. ks. dr Piekielnik Stanisław Praktyki katechetyczne
29. ks. dr Pikus Szymon Prawo wyznaniowe RP i administracja kościelna
30. ks. dr Płusa Sławomir Homiletyka, homiletyka: teologia przepowiadania, homiletyka: homilie niedzielnei świąteczne, kazania pasyjne
31. ks. dr Skrok Dariusz Liturgika: rok liturgiczny, celebracja Eucharystii i sakramentów
32. ks. dr Swend Daniel Teologia fundamentalna, religiologia, filozofia Boga, metodyka pracy naukowej
33. ks. mgr Wąsik Andrzej Język łaciński, język grecki
34. ks. mgr Wilewski Sławomir Teologia moralna – ćwiczenia
35. ks. dr Wojtkun Jarosław Teologia moralna fundamentalna, teologia moralna życia osobistego, teologia moralna szczegółowa: bioetyka, Teologia celibatu, Teologia moralna: teoria spowiedzi
36. ks. dr Wojtyła Wojciech Logika, filozofia przyrody
37. mgr Wróblewski Dariusz Wychowanie fizyczne
38. ks. mgr Zarzycki Andrzej Muzyka kościelna