Wykładowcy

L.p. Nazwisko i imię Wykładany przedmiot
1. ks. bp dr Henryk Tomasik Antropologia filozoficzna
2. ks. bp dr hab. Turzyński Piotr Patrologia, św. Augustyn i augustynizm, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary
3. ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa Teologia dogmatyczna – chrystologia/soteriologia, mariologia/eklezjologia
(do 2019 roku)
4. ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski Wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego, Teologia duchowości: rozwój życia duchowego
5. ks. dr Sławomir Czajka Biblistyka – historia i geografia biblijna, wstęp ogólny do Pisma Świętego, NT Dzieje Apostolskie/ Listy Pawłowe
6. ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński Teologia dogmatyczna – trynitologia/sakramentologia, charytologia/pneumatologia, eschatologia
7. ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz Katechetyka szczegółowa, materialna/specjalna, dydaktyka i metodyka katechezy, katecheza dorosłych
8. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda Teologia pastoralna ogólna i szczególowa
9. ks. dr hab. Jerzy Adamczyk Prawo kanoniczne – Lud Boży/Nauczajace i uświęcające zadania Kościoła, prawo karne i procesowe/prawo małżeńskie
10. mgr Agnieszka Dąbrowska Fonetyka
11. ks. dr Marek Dziewiecki Psychologia ogólna i rozwojowa, psychologia pastoralna
12. ks. dr Grzegorz Głąb Literatura polska
13. ks. dr Paweł Gogacz Wstęp do filozofii, historia filozofii, metafizyka, teoria poznania
14. mgr Małgorzata Gołębiowska Język niemiecki (do 2016 roku)
15. ks. dr Tomasz Herc Liturgika: Eucharystia, sakramenty/sakramentalia, prawo liturgiczne/liturgia godzin
16. ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz Misjologia, Teologia dogmatyczna – chrystologia/soteriologia, mariologia/eklezjologia
17. ks. dr Andrzej Jędrzejewski Katolicka Nauka Społeczna, socjologia religii
18. ks. dr Radosław Kacprzak Homiletyka formalna, homiletyka obrzędowa: homilie dla dzieci i młodzieży
19. ks. dr Dariusz Konieczny Prawo kanoniczne – normy generalne (do 2020 roku)
20. ks. dr Maciej Korczyński Teologia dogmatyczna – Bóg Jeden/Bóg Stwórca, zagadnienia ekonomiczne, wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego
21. ks. mgr lic. Dariusz Kowalczyk Praktyki katechetyczne
22. ks. dr Michał Krawczyk Historia sztuki, Ochrona zabytków kościelnych
23. ks. dr Jacek Kucharski Biblistyka – ST Pięcioksiąg i Księgi historyczne, Księgi mądrościowe/Psalmy, Ewangelia św. Jana, Apokalipsa i Listy katolickie
24. mgr Joanna Łęcka Język angielski
25. ks. dr Jacek Mizak Teologia moralna: sakramentologia moralna, teologia moralna szczegółowa: moralność życia płciowego/ moralność społeczna, teologia moralna: praktyka spowiedzi, etyka,  wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności
26. ks. dr Sławomir Molendowski Praktyki katechetyczne
27. ks. dr Zbigniew Niemirski  NT – ewangelie synoptyczne, ST – prorocy przewygnaniowi i powygnaniowi, teologia biblijna
28. ks. dr Adam Orczyk Pedagogika ogólna i specjalna, katechetyka fundamentalna
29. ks. dr Rafał Piekarski Historia Kościoła powszechnego, historia Kościoła w Polsce, metodyka pracy naukowej
30. ks. dr Stanisław Piekielnik Praktyki katechetyczne
31. ks. dr Szymon Pikus Prawo wyznaniowe RP i administracja kościelna
32. ks. dr Sławomir Płusa Homiletyka, homiletyka: teologia przepowiadania, homiletyka: homilie niedzielnei świąteczne, kazania pasyjne
33. ks. dr Dariusz Skrok Liturgika: rok liturgiczny, celebracja Eucharystii i sakramentów
34. ks. dr Daniel Swend Teologia fundamentalna, religiologia, filozofia Boga
35. ks. mgr Andrzej Wąsik Język łaciński, język grecki
36. ks. mgr lic. Sławomir Wilewski Teologia moralna – ćwiczenia
37. ks. dr Jarosław Wojtkun Teologia moralna fundamentalna, teologia moralna życia osobistego, teologia moralna szczegółowa: bioetyka, Teologia celibatu, Teologia moralna: teoria spowiedzi
38. ks. dr Wojciech Wojtyła Logika, filozofia przyrody
39. mgr Dariusz Wróblewski Wychowanie fizyczne
40. ks. mgr lic. Andrzej Zarzycki Muzyka kościelna
41. ks. dr Grzegorz Zieliński Prawo kanoniczne – normy generalne