Wykładowcy

L.p. Nazwisko i imię Wykładany przedmiot
1. ks. bp dr Henryk Tomasik Antropologia filozoficzna
2. ks. bp dr hab. Turzyński Piotr Patrologia, św. Augustyn i augustynizm, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary
3. ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa Teologia dogmatyczna – chrystologia/soteriologia, mariologia/eklezjologia
4. Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski Wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego, Teologia duchowości: rozwój życia duchowego
5. ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński Teologia dogmatyczna – trynitologia/sakramentologia, charytologia/pneumatologia, eschatologia
6. ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz Katechetyka szczegółowa, materialna/specjalna, dydaktyka i metodyka katechezy, katecheza dorosłych
7. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda Teologia pastoralna ogólna i szczególowa
8. ks. dr hab. Jerzy Adamczyk Prawo kanoniczne – Lud Boży/Nauczajace i uświęcające zadania Kościoła, prawo karne i procesowe/prawo małżeńskie
9. mgr Agnieszka Dąbrowska Fonetyka
10. ks. dr Marek Dziewiecki Psychologia ogólna i rozwojowa, psychologia pastoralna
11. ks. dr Grzegorz Głąb Literatura polska
12. ks. dr Paweł Gogacz Wstęp do filozofii, historia filozofii, metafizyka, teoria poznania
13. mgr Małgorzata Gołębiowska Język niemiecki
14. ks. dr Tomasz Herc Liturgika: Eucharystia, sakramenty/sakramentalia, prawo liturgiczne/liturgia godzin
15. ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz Misjologia
16. ks. dr Andrzej Jędrzejewski Katolicka Nauka Społeczna, socjologia religii
17. ks. dr Radosław Kacprzak Homiletyka formalna, homiletyka obrzędowa: homilie dla dzieci i młodzieży
18. ks. dr Dariusz Konieczny Prawo kanoniczne – normy generalne
19. ks. dr Maciej Korczyński Teologia dogmatyczna – Bóg Jeden/Bóg Stwórca, zagadnienia ekonomiczne, wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego
20. ks. mgr lic. Dariusz Kowalczyk Praktyki katechetyczne
21. ks. dr Michał Krawczyk Historia sztuki, Ochrona zabytków kościelnych
22. ks. dr Jacek Kucharski Biblistyka – ST Pięcioksiąg i Księgi historyczne, Księgi mądrościowe/Psalmy, NT Dzieje Apostolskie/ Listy Pawłowe, Ewangelia św. Jana, Apokalipsa i Listy katolickie
23. mgr Joanna Łęcka Język angielski
24. ks. dr Jacek Mizak Teologia moralna: sakramentologia moralna, teologia moralna szczegółowa: moralność życia płciowego/ moralność społeczna, teologia moralna: praktyka spowiedzi, etyka,  wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności
25. ks. dr Sławomir Molendowski Praktyki katechetyczne
26. ks. dr Zbigniew Niemirski Biblistyka – historia i geografia biblijna, wstęp ogólny do Pisma Świętego, NT – ewangelie synoptyczne, ST – prorocy przewygnaniowi i powygnaniowi, teologia biblijna
27. ks. dr Adam Orczyk Pedagogika ogólna i specjalna, katechetyka fundamentalna
28. ks. dr Rafał Piekarski Historia Kościoła powszechnego, historia Kościoła w Polsce
29. ks. dr Stanisław Piekielnik Praktyki katechetyczne
30. ks. dr Szymon Pikus Prawo wyznaniowe RP i administracja kościelna
31. ks. dr Sławomir Płusa Homiletyka, homiletyka: teologia przepowiadania, homiletyka: homilie niedzielnei świąteczne, kazania pasyjne
32. ks. dr Dariusz Skrok Liturgika: rok liturgiczny, celebracja Eucharystii i sakramentów
33. ks. dr Daniel Swend Teologia fundamentalna, religiologia, filozofia Boga, metodyka pracy naukowej
34. ks. mgr Andrzej Wąsik Język łaciński, język grecki
35. ks. mgr lic. Sławomir Wilewski Teologia moralna – ćwiczenia
36. ks. dr Jarosław Wojtkun Teologia moralna fundamentalna, teologia moralna życia osobistego, teologia moralna szczegółowa: bioetyka, Teologia celibatu, Teologia moralna: teoria spowiedzi
37. ks. dr Wojciech Wojtyła Logika, filozofia przyrody
38. mgr Dariusz Wróblewski Wychowanie fizyczne
39. ks. mgr lic. Andrzej Zarzycki Muzyka kościelna