ALUMNI W „ORATORIUM”

„Oratorium” to Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Radomiu. Działalność placówki nie sprowadza się jedynie do opieki nad dziećmi i młodzieżą po zakończonych godzinach lekcyjnych w szkole. Miejsce to staje się prawie drugim domem. W prowadzeniu świetlicy pomaga szereg osób, m.in.: panie nauczycielki, stanowiące grono pedagogiczne, obsługa kuchni, pracownicy fizyczni, wolontariusze i alumni. Od wielu lat klerycy angażują się w systematyczną, cotygodniową obecność w placówce. Podzieleni na grupy składające się z kilku osób, w każdą środę podejmują pracę z młodzieżą. Wielokrotnie siadają w ławkach sali lekcyjnej, aby pomóc w odrabianiu pracy domowej, wytłumaczyć trudniejsze partie materiału lub poświęcić czas na naukę nowej umiejętności. Po wykonaniu zadań dydaktycznych młodzież chętnie podejmuje wspólnotową zabawę. Gra w klasy, sprawdzenie sił w planszówkach, czy zwykła zabawa w chowanego może przynieść wiele radości, nawet starszym dzieciom. Przed kolacją wszyscy udają się do kaplicy sióstr, położonej wewnątrz budynku. Alumni cyklicznie prowadzą tam katechezę, aby przybliżyć dzieciom okres liturgiczny, zapoznać z postacią świętego lub powtórzyć treści z nauki religii. Wspólna modlitwa łączy zarówno małych, jaki i dużych. Doświadczenie Bożej miłości jest obecne w każdym wychowanku, który niejednokrotnie potrzebuje poczucia wspólnoty. Po modlitwie następuje kolacja, która jest punktem kończącym dzień. W godzinach popołudniowych po podopiecznych stawiają się rodzice lub bliscy, którzy odprowadzają ich do domu. Z punktu widzenia formacji kleryckiej, współpraca z „Oratorium” ma bardzo istotny wydźwięk. To właśnie tam alumni realizują swoją praktykę pedagogiczną oraz rozwijają jedną z czterech płaszczyzn kształtowania siebie – formację ludzką.


al. Dawid Bukalski, rok III