Samorząd

Społeczność seminaryjna opiera się na szeroko rozumianej wzajemnej służbie. Posiada ona dosyć złożoną strukturę jeśli chodzi o zadania jakie wykonują alumni. Usprawniają one codzienne życie w naszej wspólnocie. Specyficzne nazwy zostały zaadoptowane z seminarium sandomierskiego i niektóre z nich są nazwami łacińskimi. Najważniejsze z nich to dziekan, ceremoniarz i magister. Tworzą oni samorząd klerycki, a jednocześnie na każdym z roczników występują te trzy podstawowe funkcje.

Dziekan – pełni rolę starosty albo przewodniczącego, podobnie jak na studiach świeckich. Swoją osobą reprezentuje interesy danego kursu, należą do niego liczne obowiązki: załatwianie wszelkich spraw w dziekanacie i administracji związanych z tokiem studiów. Dziekan alumnatu jest wybierany w wyborach ogólnych przez cały alumnat.

Magister – jego głównym obowiązkiem jest czuwanie nad porządkiem (z łacińskiego magister ordinis – mistrz porządku). Wyznacza on „rejony” do posprzątania i pracę fizyczną na terenie seminarium, jak na przykład koszenie trawy, grabienie liści czy odśnieżanie chodnika. Jest wybierany w wyborach ogólnych przez cały alumnat.

Ceremoniarz – ta funkcja wiąże się z liturgią; ceremoniarz dba o jej piękno i poprawność oraz wyznacza zadania podczas nabożeństw i celebracji.

Istnieją funkcje, które ściśle wiążą się z posługą w kaplicy, tam, gdzie każdy alumn spędza dużo czasu w ciągu dnia:

Proboszcz – opiekuje się kaplicą, dba o jej czystość, prowadzi część modlitw i – co najważniejsze – jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii. Jest wybierany w wyborach ogólnych przez cały alumnat.

Wikariusz – do jego zadań należy współpraca z proboszczem kaplicy, troska o paramenty, czyli naczynia i szaty liturgiczne.

Sacelani – posługa zarezerwowana dla alumnów pierwszego roku, polega na sprzątaniu kaplicy oraz przygotowaniu alb i ornatów do Mszy Świętej.

Organista – jest to alumn odpowiedzialny za akompaniament organowy podczas liturgii.

Kantor – współpracuje ściśle z organistą, dokonuje wyboru pieśni i prowadzi śpiew w czasie liturgii i nabożeństw.

Kwiatowy – odpowiada za dekorację z kwiatów w kaplicy.

Oprócz głównych funkcji występują też takie, które pomagają klerykom w życiu powszednim.

Księgarz – zajmuje się sprzedażą książek i sprowadza wiele cennych publikacji, które alumni chętnie kupują do swoich biblioteczek.

Pralniczy – wydaje klucze do pralni, pobiera opłaty za pranie i dba o porządek w pralni.

Skryba – pełni rolę listonosza (przekazuje klerykom korespondencję dostarczoną przez pocztę) i przydziela miejsca alumnom w kaplicy po każdym semestrze.

Magnowy – nazwa pochodzi od największej Auli im. św. Jana Pawła II, zwanej potocznie magną (łac. magna – wielka). Odpowiedzialny jest od strony technicznej za przygotowanie auli do różnego rodzajów spotkań, prelekcji czy sympozjów.

Serwitorzy – posługują w czasie posiłków na refektarzu (jadalnia), odnoszą naczynia i nakrywają do stołów. Ich pracę nadzoruje starszy alumn, tzw. kierownik serwitorki. Dyżur serwitorki trwa tydzień.

Prasowalniczy – opiekuje się prasowalnią i prasuje obrusy, którymi nakrywane są stoły na refektarzu.

Galeriowy – sprawuje pieczę nad miejscem odpoczynku, tzw. galerią. Tam alumni spotykają się na oglądaniu telewizji.

Sklepikowy – zapewnia alumnom podstawowe artykuły spożywcze, które można nabyć w tzw. sklepiku.

Kserowniczy – wykonuje „czarną robotę”, kseruje skrypty i inne pomoce naukowe.

Sportowy – codziennie (o ile jest to możliwe) „zbiera” na kolacji chętnych do gry w piłkę, pomaga w organizacji mistrzostw i rozgrywek.

Opiekun pokoju papieskiego – dba o porządek w pokoju, w którym przebywał Jan Paweł II w czasie wizyty w Radomiu.