Kajakiem do Szwecji

Już po raz trzynasty odbył się klerycki spływ kajakowy. Tym razem alumni radomskiego seminarium wraz z opiekunami ks. Pawłem Gogaczem i ks. Maciejem Korczyńskim pokonali rzekę Piławę.

Kontynuuj czytanie …

NIE PLANY LUDZKIE, czyli MIŁOŚĆ?

Dokonując wyboru i wstępując do seminarium chciałem być księdzem dla każdego człowieka. Dziś, mając za sobą 5 lat formacji seminaryjnej oraz perspektywę święceń kapłańskich w ciągu kilku miesięcy, wiem jak mogę wypełniać pragnienie z początku, które jest we mnie do tej pory.

Kontynuuj czytanie …

W mocy Bożego Ducha

,,W mocy Bożego Ducha” to hasło tegorocznej 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. W sposób szczególny w tę pielgrzymkę byli zaangażowani alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, którzy wraz z ojcem duchownym ks. Grzegorzem Lipcem, tworzyli tzw. ,,grupę powołaniową”.

Kontynuuj czytanie …

NIE PLANY LUDZKIE, czyli …..?

Każdy z nas zastanawiał się nad swoim życiem – jaką szkołę wybrać, gdzie iść dalej na studia, jak będzie wyglądała  praca i obowiązki po ukończeniu danego kierunku. Jednak są takie plany, których byśmy się nie spodziewali – to m.in powołanie…

Kontynuuj czytanie …

Informacje dla kandydatów

Wszystkich pragnących poświęcić się całkowicie sprawie Bożej, oraz rozeznających na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami…

Kontynuuj czytanie …

Obudzić miłość

W dniach 25-28 lipca 2019 r. w Czernej pod Krakowem w karmelitańskim klasztorze pośród pięknych lasów odbyły się 15. Karmelitańskie Dni Młodych, w których uczestniczyło ok. 300 osób z całej Polski.

Kontynuuj czytanie …

Ciągle w Ruchu

Ruch Światło-Życie to jedna z najprężniej działających wspólnot formacyjnych dla młodzieży w diecezji radomskiej. Nic więc dziwnego, że alumni naszego seminarium chcąc nauczyć się pracy z młodymi, chętnie wyjeżdżają na oazowe rekolekcje i śródroczne spotkania formacyjne.

Kontynuuj czytanie …

Całą rodziną ku Bogu

Rozpoczynając zamyślenie nad praktyką, jaką jest uczestnictwo w Rekolekcjach Domowego Kościoła, należy przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który pisał, że pierwszym seminarium, czyli miejscem kształtowania się powołań, są domy rodzinne.

Kontynuuj czytanie …

Rekolekcje w drodze

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca miała miejsce pierwsza w historii diecezji radomskiej oaza wędrowna II stopnia Oazy Nowego Życia. Moderatorami tej oazy byli ks. Krzysztof Bochniak oraz Weronika Filipowska wspierani przez dk. Pawła Łęckiego, al. Jana Klimka oraz trzy animatorki.

Kontynuuj czytanie …