Informacje dla kandydatów

Wszystkich pragnących poświęcić się całkowicie sprawie Bożej, oraz rozeznających na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami…

Kontynuuj czytanie …

Obudzić miłość

W dniach 25-28 lipca 2019 r. w Czernej pod Krakowem w karmelitańskim klasztorze pośród pięknych lasów odbyły się 15. Karmelitańskie Dni Młodych, w których uczestniczyło ok. 300 osób z całej Polski.

Kontynuuj czytanie …

Ciągle w Ruchu

Ruch Światło-Życie to jedna z najprężniej działających wspólnot formacyjnych dla młodzieży w diecezji radomskiej. Nic więc dziwnego, że alumni naszego seminarium chcąc nauczyć się pracy z młodymi, chętnie wyjeżdżają na oazowe rekolekcje i śródroczne spotkania formacyjne.

Kontynuuj czytanie …

Całą rodziną ku Bogu

Rozpoczynając zamyślenie nad praktyką, jaką jest uczestnictwo w Rekolekcjach Domowego Kościoła, należy przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który pisał, że pierwszym seminarium, czyli miejscem kształtowania się powołań, są domy rodzinne.

Kontynuuj czytanie …

Rekolekcje w drodze

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca miała miejsce pierwsza w historii diecezji radomskiej oaza wędrowna II stopnia Oazy Nowego Życia. Moderatorami tej oazy byli ks. Krzysztof Bochniak oraz Weronika Filipowska wspierani przez dk. Pawła Łęckiego, al. Jana Klimka oraz trzy animatorki.

Kontynuuj czytanie …

Pielgrzymka Trzeźwości

Pielgrzymka do Niepokalanowa wyruszyła 25 czerwca. Uczestniczyło w niej prawie 100 pielgrzymów. Dyrektorem już XXX Pieszej Pielgrzymki był ks. Krzysztof Bochniak, v-ce przewodniczący radomskiej Arki i kapłan aktywnie działający w Ruchu Światło-Życie.

Kontynuuj czytanie …

Informacje dla kandydatów

Wszystkich pragnących poświęcić się całkowicie sprawie Bożej, oraz rozeznających na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami…

Kontynuuj czytanie …

… odpocznijcie nieco

Ostatnie dni czerwca to dla kleryków istny poligon intelektualny, ponieważ musieli zmierzyć się z sesją najpierw zaliczeniową, później egzaminacyjną. Po intensywnym okresie nauki alumni zasługują na wakacje.

Kontynuuj czytanie …