Kleryk też student

Wydawać by się mogło, że klerycy, będąc w seminarium, tylko się modlą. Oczywiście modlitwa jest jednym z najważniejszych elementów formacji seminaryjnej, lecz ważne jest także odpowiednie przygotowanie intelektualne przyszłych księży. W tym pomagają nam wykładowcy, którzy wprowadzają nas w tajniki filozofii, teologii oraz innych nauk, np. psychologii i pedagogiki. Na koniec każdego semestru trzeba tę zdobytą wiedzę zweryfikować. Każdy student wie, co to jest „sesja”, również klerykom termin ten nie jest obcy.Jako studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podlegamy temu obowiązkowi, który jest równocześnie naszym prawem – jak mówił jeden z wykładowców.

W tym roku sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 29 stycznia i potrwa do 9 lutego. Poprzedziła ją sesja zaliczeniowa. To czas, kiedy nie ma zajęć dydaktycznych a klerycy w zaciszu swojego pokoju lub wspólnie z kolegami przyswajają wiedzę z zakresu teologii fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej czy filozofii lub prawa kanonicznego. Dlatego prosimy o modlitwę w naszej intencji, jak i w intencji wszystkich studentów.

Po zakończonej sesji, udamy się na ferie, by nabrać siły na kolejny semestr.

/M.Cz./