„Żywe jest słowo Boże…”

 

Sesja jest czasem wymagającym dla studentów, którzy potrzebują intelektualnych sił do przebrnięcia przez gąszcz zaliczeń i egzaminów. Radomscy klerycy zadbali również o to, by przed sesją naładować swoje duchowe akumulatory. Okazją do tego był dzień skupienia, który rozpoczął się 16 stycznia wieczorem, a zakończył następnego dnia popołudniu. Przewodnikiem alumnów w tym czasie pustyni był ks. Szymon Brodowski – ojciec duchowny z seminarium sandomierskiego.

Ojciec Szymon podczas dnia skupienia zachęcił kleryków do otwarcia się na słowo Boże, które, jak mówi List do Hebrajczyków jest „żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Słowo Boga powinno towarzyszyć kapłanowi w jego posłudze i razem z Eucharystią pobudzać do miłości hojnej, nad obfitej, jakiej oczekuje od niego Bóg. Ks. Brodowski przypomniał również prawdę o tym, że w swoim życiu potrzebujemy Boga i drugiego człowieka, gdyż „miłość to współzależność”. W uznaniu tego faktu pomaga pokora, której możemy uczyć się od pierwszych uczniów powołanych przez Jezusa, o czym mówi Ewangelia wg św. Jana.

Dzień skupienia zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia i konferencją poświęconą Maryi – służebnicy Pana, która przyjęła Jego Słowo. Na koniec alumni wyrazili podziękowanie ojcu Szymonowi za dar wspólnej modlitwy, obecność i słowa skierowane do nich w tym czasie pustyni.


al. Patryk Korcz, rok IV