Wstańcie, chodźmy!

W niedzielę, 13 października 2019 roku klerycy WSD w Radomiu wzięli udział we Mszy Świętej wieńczącej Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Eucharystii, która wpisała się w XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”, przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński.

W homilii ks. bp podkreślił rolę wdzięczności za to, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Również zwrócił uwagę na niczym nieograniczoną Bożą wszechmoc, która wchodzi w codzienność życia ludzkiego. Biskup przywołał świadectwa świętych: Jana Pawła II oraz kanonizowanego w tym dniu Jana Henryka Newman’a, a także błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W życiu tych osób zaznaczyło się w szczególny sposób zaufanie i oddanie Bogu. Na zakończenie Ksiądz Biskup wspomniał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone przed czterdziestu laty na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski.”

Po Mszy Świętej odbył się koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II pt.: „TOTUS TUUS SUM MARIA” pod dyrekcją Huberta Kowalskiego.

 

al. Marcin Dębowski, rok II

 

FOTO: GOŚĆ RADOMSKI AVE