Wakacje w seminarium

Mimo, że już wrzesień alumni nie zwalniają tempa, ponieważ wakacje dla kleryków to nie tylko czas odpoczynku, ale także podejmowanie różnych posług. Jedną z  nich  jest partia w seminarium.  To obowiązkowy dyżur, który pełnią alumni w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, zanim  rozpocznie się nowy rok akademicki.

Każda owa partia trwa około 2 tygodni. Klerycy w tym czasie podejmują szereg różnych zajęć, np. posługa w kościele parafialnym, który znajduje się przy budynku seminarium, dbanie o czystość korytarzy,  praca w bibliotece, przenoszenie różnych materiałów czy darów, które przyjadą do seminarium. Poza tym klerycy przygotowują budynek na przyjęcie grup, które spotykają się tutaj w okresie wakacyjnym, a także pilnują, by w kaplicach niczego nie zabrakło. W czasie wolnym od pracy alumni mają czas na integrację i odpoczynek.

Ten czas to tylko niespełna 2 tygodnie. Po wakacjach alumni wracają i już od 1 października rozpoczynają nowy rok formacji, nauki i pracy.


al. Jan Klimek, rok II