Akademia rozwoju

W dniach od 15 do 22.07.2019 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy odbywała się Akademia Służby i Rozwoju Katolickiego Stowarzyszenia Młodzież. To nie tylko rekolekcje i wakacyjny wypoczynek, ale także czas pracy nad sobą, by powrócić do swoich środowisk z konkretną wiedzą i umiejętnościami.

Piękno górskich krajobrazów sprzyjało pogłębianiu osobistej relacji z Panem Bogiem, co jest podstawą formacji w Stowarzyszeniu. Codzienne spotkania formacyjne oparte były na haśle: Bóg powołuje człowieka – jak wtedy, tak i TERAZ. Gotów? Młodzież pod czujnym okiem instruktorów, wraz z pomocą braci alumnów z diecezji płockiej i radomskiej, wzrastała duchowo, wczytując się w nauczanie Kościoła, a w szczególności nową adhortację apostolską Christus Vivit.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako organizacja, której misją jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, w sposób szczególny realizuje zadania, jakie przedstawia w powyższym dokumencie papież Franciszek. W związku z tym KSM podejmuje szereg działań na szczeblu zarówno krajowym, jak i parafialnym, by dać młodym możliwości wszechstronnego rozwoju, by móc – w myśl naszego zawołania – wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

W duchu adhortacji Stowarzyszenie promuje akcję #KościółToMY, pokazującą Kościół jako wspólnotę, której istotną częścią są ludzie młodzi. Akademia Służby i Rozwoju KSM to również siła świadectwa tych, którzy w Stowarzyszeniu ukształtowali swoją młodość, a obecnie w tym duchu kreują swoją dorosłość. Goście Akademii – Seniorzy Stowarzyszenia, którzy odnaleźli w KSM-ie życiowe powołanie, rozwijają je w dorosłości. Przypomniano , iż KSM-owicz ma świadomie podchodzić także do życia w społeczeństwie, a co za tym idzie, podejmować działania w lokalnych społecznościach i samorządach, bo tylko TERAZ należy do nas, a za naszą przyszłość odpowiedzialni jesteśmy my sami. Pobyt KSM-owiczów na Śnieżnicy to także momenty pełne dumy z wyznawanych wartości i przynależności do Boga, bycia Polakiem i doceniania historii, która ma wpływ na każdego z nas. Dyskusje i debaty na aktualnie ważne tematy społeczne to nie tylko szansa na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła, ale także ćwiczenie sztuki prezentacji swojego zdania.

Wakacyjny pobyt członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na Śnieżnicy ma przede wszystkim wymiar duchowy – każdy uczestnik powróci stąd z umocnioną relacją z Bogiem. Istotnym elementem jest także integracja na poziomie ogólnopolskim zarówno członków Oddziałów, Zarządów, Prezydium Krajowej Rady, jak i Instruktorów. Wymiana doświadczeń na pewno stanie się inspiracją do jeszcze bardziej zaangażowanej służby każdego KSM-owicza na rzecz Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.


al. Dawid Bukalski, rok II