Miłuj bliźniego …

Od 7 do 20 lipca 2019 r. trzech alumnów: z II i dwóch z IV roku, wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc. Podjęli oni posługę wolontariuszy i przez dwa tygodnie służyli drugiemu człowiekowi.

Klerycy mieli za zadanie: przede wszystkim pomagać podopiecznym w podstawowych czynnościach, których nie mogli wykonać ze względu na swoją niepełnosprawność. Prowadzili modlitwy, przygotowywali liturgię. Na czas turnusu składa się nie tylko rehabilitacja, ale także rekreacja i rekolekcje, które wpisywały się w plan dnia. Każdego dnia podopieczni wraz z alumnami i wolontariuszami uczestniczyli w modlitwach porannych, różańcu, konferencjach. Codziennym punktem dnia była Msza święta. Należy podkreślić udział wolontariuszy w zabiegach rehabilitacyjnych będąc dla osób niepełnosprawnych pomocą w przemieszczaniu się na poszczególne punkty. Na początku odbyły się szkolenia, które pokazały jak pomagać osobom niepełnosprawnym. O g. 15.00 zgromadzeni na hali uczestniczyli w zajęciach aktywnych, które pomogły nauczyć się samodzielności podopiecznych. Klerycy bardzo cenią sobie czas spędzony w Piekoszowie. Wspólne modlitwy, rozmowy pokazały jak wielką rzeczą jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie tutaj w Piekoszowie, osobom niepełnosprawnym. Czas turnusu pokazał, że osoby niepełnosprawne są szczęśliwe z tego co mają. Potrafią wykorzystać w swej niepełnosprawności wszystko co mogą. To jest przykład życia, które choć ograniczone jest piękne w swej pełni. Już na drugim turnusie nie zabraknie kolejnych kleryków z radomskiego seminarium, którzy podejmą posługę wobec osób niepełnosprawnych.


al. Filip Kochanowski, rok IV

al. Artur Spasiński, rok IV