Fides et ratio

„Wiara i rozum dzisiaj. Encyklika Fides et ratio  wobec współczesnego świata”. Takim tytułem została opatrzona Ogólnopolska Konferencja Naukowa, poświęcona Encyklice św. Jana Pawła II Fides et ratio, która odbyła się 15 listopada 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Dlaczego akurat encyklika Fides et ratio? Otóż odpowiedź jest prosta. W tym roku dokument ten obchodzi swoje 20-lecie i pomimo upływu czasu nie traci on na aktualności, wręcz przeciwnie jest on okazją do ponownego przyjrzenia się dwom skrzydłom: wierze i rozumowi, które prowadzą do poznania prawdy.

Konferencja składała się z dwóch części, podczas których swoje referaty, do zgromadzonych słuchaczy (wśród słuchaczy obecny był ksiądz biskup Henryk Tomasik – Biskup Radomski), wygłosili prelegenci reprezentujący różne środowiska naukowe, z różnych stron Polski. Należeli do nich: ks. dr hab. Józef Kloch prof. UKSW, dr hab. Wiesław Wójcik, który reprezentował środowisko naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Maciej Manikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński prof. KUL, ks. dr Wojciech Wojtyła z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Ks. dr hab. Józef Kloch w wygłoszonym referacie Sztuczna inteligencja – od idei do transformacji rzeczywistości,  ukazał jak rozwój technologii, zachodzący przy użyciu ludzkiego rozumu wykorzystuje twór McCarthy’ego z 1956 r. – Artificial Intelligence (Sztuczna Inteligencja). Zapewnił on uczestników, że pomimo i tak już zaawansowanych technologii są obszary i dziedziny życia, w których sztuczna inteligencja nigdy nie znajdzie swojego miejsca – duchowni i fryzjerzy. Przytoczone zostały również słowa papieża Benedykta XVI, który powiedział, że: Nie każdy rozwój jest postępem.

Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, zwrócił uwagę, że człowiek zadawala się prawdami cząstkowymi, przez co mamy do czynienia z fragmentyzacją prawdy, czyli prawdą subiektywną. Mówił również, że pomimo, iż filozofia wypracowała wiele koncepcji prawdy, to jednak skłaniał by się do użycia pojęcia prawdy integralnej, czyli prawdy ostatecznej.

Nad wygłoszonymi referatami prowadzona był również owocna dyskusja, co świadczyło o zainteresowaniu słuchaczy prezentowanymi tematami referatów.

 

al. Krystian Wieteska rok IV

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA