Pójść
za Piotrem

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku formacyjnego klerycy po wakacyjnym odpoczynku przeżyli dzień skupienia. Trwał od sobotniego do niedzielnego popołudnia. Dzień skupienia poprowadził ojciec Piotr Owczarz ze Wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów z Nowego Miasta nad Pilicą. Ojciec Piotr oparł rozważania na Ewangelii Janowej ukazując postać Jezusa oraz uczniów, którzy za Nim poszli. Jednym z rozważanych fragmentów była perykopa mówiąca o świadectwie pierwszych uczniów Jezusa (J 1, 35-51). Każdy z uczniów miał inną drogę wiodącą do pójścia za Chrystusem. Każdego Pan powołał z osobna na swój sposób i wezwał do osobistej relacji z Nim. Ukazując to, ojciec Piotr przybliżył alumnom, że każde powołanie należy odczytać w kontekście historii całego życia. Bóg powołuje każdego człowieka na swój sposób i każdego z nas wzywa do świętości, a drogą do tej świętości jest konkretne powołanie. W podziękowaniu za wygłoszone Słowo Boże, alumni przywołali jako przykład ,,efekt Dopplera”. Porównali je do przeżytego dnia skupienia, bowiem im bliżej jesteśmy Boga to Go lepiej słyszymy mimo, że Bóg przemawia do nas ciągle tak samo. Dzięki temu klerycy mogli wyciszyć się i umocnić duchowo, by rozpocząć nowy rok formacyjny.

al. Filip Kochanowski, III rok

al. Emil Komorek, III rok

al. Artur Spasiński, III rok