Sejmik Skautów Europy w WSD

Od 31 sierpnia do 2 września odbył się w naszym seminarium XV Sejmik Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego. Dla Skautów Europy było to bardzo ważne wydarzenie. Wybrali Radom ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i miejsce, w którym rozpoczęła służbę nowa Rada Naczelna na czele z zarządem.

Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz Federacja Skautingu Europejskiego podsumowali 3 lata swojej działalności, a podczas spotkań wybrali nowe władze oraz omówili zadania, które na nich czekają.

Nie mieszkali w kleryckich pokojach, lecz prawdziwie po harcersku wybrali namioty, które rozłożyli wokół naszego seminarium. Korzystali z seminaryjnej kaplicy i auli im. św. Jana Pawła II.

W czasie niedzielnej Eucharystii Kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego, ks. Jan Dohnalik,  powiedział: „Dla Boga każdy z nas jest wilczkiem”.Należy te słowa odnieść do każdego harcerza, ale odwołują się one także do nas, abyśmy potrafili mężnie wybierać to co dobre.

Na zakończenie Sejmiku harcerze mieli dla siebie czas pełen radości: tańca, śpiewu i zabawy.

Kamil Mularski, rok IV

Fot.: Gość Niedzielny – Ks. Zbigniew Niemirski