„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Tak brzmi hasło X Tygodnia Biblijnego, przeżywanego w tym roku w dniach 15-22 kwietnia. W ramach tych obchodów w dniu dzisiejszym w naszej kaplicy seminaryjnej o godz. 6.30 była sprawowana uroczysta Msza święta pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji – bp. Henryka Tomasika. W czasie homilii ksiądz biskup wskazał na osobę św. Szczepana, jako na „tego, który uwierzył i zapamiętał wskazanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii – aby zabiegać nie o ten pokarm który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne”. Mszę świętą koncelebrowali m.in. ks. Rektor Jarosław Wojtkun oraz ks. Jacek Kucharski – moderator Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Warto wspomnieć, że Dzieło Biblijne ma zasięg ogólnopolski i za cel stawia sobie „pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”.

Na koniec Eucharystii nowi członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego z roku II tj. al. Damian Gajownik, al. Filip Kochanowski, al. Emil Komorek, al. Artur Spasiński oraz jeden brat z roku I – al. Patryk Korcz – otrzymali książeczki członkowskie i oficjalnie zostali włączeni w jego szeregi.

Emil Komorek, rok II

WIĘCEJ ZDJĘĆ: GALERIA