Pamięć i zobowiązanie

„Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”. Te słowa, zaczerpnięte z prefacji o zmarłych, znajdują szczególny wydźwięk właśnie teraz, w listopadzie, miesiącu poświęconemu wyjątkowej pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Dlatego też wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu włączyła w tę wielką modlitwę Kościoła, pamiętając o zmarłych biskupach, kapłanach, alumnach i osobach życia konsekrowanego. Rozpoczęciem tej modlitwy było uczestnictwo alumnów we Mszy świętej celebrowanej w 16. rocznicę śmierci śp. bpa Jana Chrapka. Uwieńczeniem natomiast była modlitwa kleryków i wychowawców na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Tam, przy grobie Biskupów Radomskich, w obecności bpa Piotra Turzyńskiego, odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego, poprzedzona refleksją ks. Rektora Jarosława Wojtkuna na temat wdzięczności za dar życia. Po dziękczynieniu, złożeniu kwiatów i zapalonych zniczy wszyscy udali się do grobu ks. bpa Pawła Kubickiego.

Po zakończonych modlitwach na cmentarzu w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem bpa Piotra Turzyńskiego została sprawowana Eucharystia za wszystkich wiernych zmarłych, którzy byli związani z diecezją, a szczególnie z naszym seminarium. W homilii bp Piotr podkreślił szczególnie rolę naszego dziękczynienia poprzednim pokoleniom za owoce, które pozostawili. Odniósł się w swoich słowach do postawy biskupów, którzy ogarniali modlitwą seminarium z dwóch stron. Biskup Edward z różańcem w ręku chodził wokół seminarium, natomiast biskup Stefan, jako mieszkaniec, spędzał swój czas na modlitwie spacerując po wewnętrznym dziedzińcu gmachu. Przypomniał, że jest to wielkie zobowiązanie do nieustannej troski o seminarium oraz ciągłej modlitwy za tych, którzy odeszli do wieczności.

Paweł Łęcki, rok IV