R jak Rektor

Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl, związane z terminem „rektor”, to studia. Jest to dobry tok myślowy, ponieważ seminarium duchowne to nie tylko formacja duchowa, ale również intelektualna i rektor jest osobą sprawującą funkcję przełożonego w seminarium. Na funkcję tę powołuje biskup diecezjalny. Rektor to funkcja reprezentatywna – występuje w załatwianiu wszystkich spraw w imieniu seminarium. Funkcja ta wymaga również czuwania nad prawidłowym rozwojem alumnów. Funkcję rektora w naszym radomskim seminarium, nieprzerwanie od 11 lat pełni ks. prał. dr Jarosław Wojtkun. Nominację otrzymał 2 września 2006 r. z rąk ówczesnego ordynariusza ks. bp. Zygmunta Zimowskiego.