O jak Obłóczyny

To uroczyste udzielenie pozwolenia na noszenie stroju duchownego. Ma ono miejsce w seminaryjnej kaplicy podczas Eucharystii celebrowanej przez księdza biskupa w gronie kapłanów i rodzin alumnów trzeciego roku. Po pokropieniu sutann wodą święconą przez księdza biskupa, alumni udają się do zakrystii, by tam, przy pomocy innych braci przywdziać strój, który odtąd będzie towarzyszył im do końca życia. Moment powrotu do kaplicy w nowej odsłonie jest niezwykle wzruszający dla rodziców i bliskich. Od tej chwili alumni są zobowiązani do codziennego noszenia stroju duchownego. W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalny tzw. strój krótki, na który składa się garnitur i koszula z koloratką.

W naszym seminarium istnieje tradycja, zgodnie z którą po przekroczeniu progu zakrystii, diakoni przecinają krawaty swoim młodszym braciom. Jest to widoczny znak zerwania ze światem i rozpoczęcia bezpośredniego przygotowania do kapłaństwa. Obłóczyny odbywają się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jednocześnie święto patronalne radomskiego seminarium.