Pod czułą opieką Ostrobramskiej Matki

Na Litwie, a dokładnie w stolicy tego kraju, w Wilnie w dniach od 1 do 16 lipca rodziny z Domowego Kościoła przeżywały rekolekcje pierwszego stopnia, których hasłem było zawołanie: „Sługa Niepokalanej”. Wspólnotę tworzyły 24 małżeństwa, 3 osoby samotne oraz liczna grupa dzieci i młodzieży. Nad rodzinkami czuwali: bp Piotr Turzyński oraz ks. Kamil Kowalski, którzy prowadzili te rekolekcje. Pomocą służyli także dwaj nasi bracia: dk. Daniel Wiecheć (rok VI) oraz al. Wojciech Jończyk (rok V). Ich zadaniem było prowadzenie modlitw, Namiotu Spotkania, szkoły modlitwy, opieka i formacja grupy młodzieżowej. Parą prowadzącą byli: Małgorzata i Robert Telus, których dzielnie wspierali Maria i Ryszard Bojarscy. W czasie przeżywania rekolekcji wszyscy odkrywali, że Pan Bóg ma wspaniały plan miłości dla każdego. Choć człowiek został stworzony do wspólnoty życiowej z Bogiem, to przez grzech odrzucił tę propozycję. Jezus jest drogą prowadzącą do Ojca. W czasie rekolekcji cała wspólnota przyjęła Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana, który wzywa, aby pójść za Nim i być tam, gdzie On jest. Całość danego przez Boga czasu rekolekcji wypełniona była modlitwą, nawiedzaniem miejsc związanych z kultem Miłosierdzia Bożego, a także radością wiary, której na tych rekolekcjach nie brakowało. Za ten święty czas rekolekcji i wszystkie rodziny – Bogu niech będą dzięki!

IMG_7824

dk. Daniel Wiecheć, rok VI