N jak Neoprezbiter

Sakrament święceń w Kościele katolickim zawiera trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i episkopat. Alumni naszego seminarium przystępują do święceń diakonatu po V roku studiów, zaś zwieńczeniem formacji seminaryjnej jest przyjęcie święceń prezbiteratu po VI roku formacji. W obrzędzie święceń kapłańskich, po przedstawieniu kandydatów, diakoni składają przysięgę czci i posłuszeństwa biskupowi,  następnie podczas śpiewanej Litanii do Wszystkich Świętych leżą krzyżem w geście uniżenia i poddania woli Bożej. Następnie rozpoczyna się najistotniejszy moment liturgii, czyli udzielenie sakramentu poprzez nałożenie rąk biskupa i modlitwę konsekracyjną. Ceremonię święceń kończy pocałunek pokoju neoprezbitera z biskupem, będący powitaniem we wspólnocie kapłańskiej. Następnego dnia nowo wyświęceni celebrują po raz pierwszy Mszę świętą w swoich rodzinnych parafiach. Są to tzw. prymicje.