Z (nie)dalekiej Fatimy

Mijająca setna rocznica objawień fatimskich znów kieruje nasze oczy na Maryję. Za pośrednictwem Łucji, Franciszka i Hiacynty Matka Boża wzywa całą ludzkość, targaną wojną i niesprawiedliwością, do nawrócenia i pokuty za swoje grzechy. Odmawiajcie codziennie różaniec… – oto prośba Pięknej Pani z Fatimy, od której spełnienia będą zależeć dalsze losy świata. Tak wielka tajemnica powierzona ubogim portugalskim pastuszkom jest po stu latach wciąż aktualna, być może z roku na rok coraz bardziej. Runął sakramentalny charakter małżeństwa. Runęły nam dni święte. Na naszych oczach dokonuje się krzywda wobec dzieci, którym brakuje religijnego wychowania ze strony rodziców. Pojawia się dyskusja, co do wartości człowieka przed narodzeniem. Łamie się Prawo Boże i zasady moralne – mówił bp Henryk Tomasik, który przewodniczył obchodom fatimskim w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Radomiu. Pomimo stopniowej degradacji życia duchowego i moralnego Maryja nie pozostawi swoich dzieci bez ratunku. W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje, a dla świata nastąpi okres pokoju – zapewnia. Św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Fatimie w 1982 r. przypomniał: Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo.

W uroczystościach setnej rocznicy objawień fatimskich w parafii na radomskim Janiszpolu wzięła również udział delegacja naszego seminarium na czele z ks. rektorem Jarosławem Wojtkunem. Tego dnia (13.05.2017 r.) minęło trzydzieści lat od rozpoczęcia nabożeństw fatimskich w tej parafii, która jest diecezjalnym ośrodkiem kultu Matki Bożej z Fatimy.

Michał Kopciński, rok III

FOTO: Krystyna Piotrowska /FOTO GOŚĆ