Intelektualny poligon

Podobnie jak w życiu każdego studenta, tak samo i dla kleryków, nadszedł czas sesji egzaminacyjnej. Co to jest „sesja” każdy żak wie. Nasi klerycy są studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i na koniec każdego semestru ich wiedza jest sprawdzana przez wykładowców, którzy dbają o rozwój intelektualny przyszłych księży w takich dziedzinach jak: filozofia, psychologia, teologia, pedagogika czy historia. Wiedza, którą klerycy zdobywają, ma w przyszłości służyć i pomóc im w owocnej pracy duszpasterskiej. Od 31 stycznia trwa sesja egzaminacyjna, podczas której alumni będą mieli więcej czasu na przyswajanie wiedzy, gdyż układ dnia jest nieco inny niż zwykle. Otóż w tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych, a poranne modlitwy rozpoczynają się nieco później. Ostatnie egzaminy odbędą się 11 lutego, a po nich alumni udadzą się na zasłużone ferie, by kilka dni odpocząć i z nowym zapałem wrócić na nowy, drugi semestr roku akademickiego.

Serdecznie zachęcamy do modlitwy w intencji kleryków naszego Seminarium, albowiem przed nimi trudny i wymagający czas.

Artur Spasiński, rok I