Żył, aby służyć

We wtorek, 19 lipca 2016 r. zakończyły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe emerytowanego Biskupa radomskiego oraz Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia– księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. W pomoc przy organizacji uroczystości pogrzebowych zaangażowani byli klerycy naszego seminarium.

Uroczystości w diecezji radomskiej rozpoczęły się w poniedziałek 18 lipca 2016 r., kiedy to ciało zmarłego abp. Zygmunta zostało wprowadzone do katedry radomskiej. Żałobnej liturgii w tym dniu przewodniczył abp Konrad Krajewski – Jałmużnik papieża Franciszka. W wygłoszonej na tej Mszy Świętej homilii przez abp. Krajewskiego kilkakrotnie padły słowa: Abp Zimowski zmarł, to znaczy żyje. Słowa te nadal brzmią w moich uszach, pomimo tego, iż uroczystości już się zakończyły. W Eucharystii uczestniczyli biskupi radomscy, a także: metropolita częstochowski – abp Wacław Depo, abp Edward Nowak, bp Marian Rojek, bp Paweł Socha, bp Marian Buczek, ks. prał. Krzysztof Nykiel, ks. prał. Albert Warso, kapłani z Polski oraz zagranicy. Nie zabrakło również reprezentantów różnych instytucji, organizacji oraz wiernych.

Wtorkowej liturgii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a uczestniczyło w niej ponad 60 biskupów, arcybiskupów i kardynałów, z m. in. Nuncjuszem apostolskim abp. Celestino Migliore, kard. Kazimierzem Nyczem, abp Wojciechem Polakiem – Prymasem Polski, abp. Stanisławem Gądeckim – Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz abp. Konradem Krajewskim – Jałmużnikiem papieskim. Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, a przede wszystkim pracowników służby zdrowia, tak bliskich zmarłemu Pasterzowi. Licznie przybyli również wierni. Liturgię pogrzebową uświetnił chór klerycki pod dyrekcją ks. Andrzeja Zarzyckiego. Homilię wygłosił ks. Abp Wacław Depo, który w trzech słowach: Żył, aby służyć jak najbardziej trafnie scharakteryzował osobę śp. abp. Zygmunta Zimowskiego. W wielu wspomnieniach, jakie ukazały się na portalach internetowych po śmierci naszego Arcypasterza często przewijał się wątek służby i oddania Bogu i ludziom. Podkreślił to również w swoim wystąpieniu abp Gądecki, mówiąc: Jego słowa i czyny tworzyły jego historię. Budował tradycję Kościoła, zachowując to, co istotnie i rozwijając, pogłębiając ją na każdym kroku, korzystając przy tym ze swojego bogatego doświadczenia wiary i rozumu. Życie i postępowanie abp. Zimowskiego było zgodne z jego zawołaniem biskupim Non ministrari sed ministrare” (Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć).

Ciało zmarłego ks. abp. Zygmunta Zimowskiego spoczęło w radomskiej katedrze w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…

Krystian Wieteska, rok II