Mistrzowie wiary

W czwartek 16 czerwca na prośbę Biskupa radomskiego Henryka Tomasika obchodziliśmy wspomnienie błogosławionych męczenników naszej diecezji zamordowanych w hitlerowskich obozach zagłady. Są to kapłani: Stefan i Kazimierz Grelewscy, Franciszek Rosłaniec, Bolesław Strzelecki oraz Kazimierz Sykulski. Zostali beatyfikowani w Warszawie w czerwcu 1999 r. przez św. Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Dla Niemców byli oni tylko kolejnymi numerami: 10443, 10444, 22687, 21962, 13002, a dla Polaków heroicznymi postaciami, które przez swą służbę i wiarę dawały innym nadzieję. Nadzieję w miejscu, o którym mówiono, że Bóg zapomniał.

Idąc codziennie do kaplicy na modlitwę każdy z nas, alumnów wchodząc spogląda na portrety tych niezłomnych kapłanów, którzy pochodzą właśnie z naszej ziemi. Ich oczy wpatrzone w przekraczających progi kaplicy pytają o miłość większą, wymagającą nieraz ofiary z własnego życia. Oto jedno ze świadectw ks. Zygmunta Gaja, współwięźnia ks. Sykulskiego:

Był bardzo lubiany. Został rozstrzelany. Wiem od tych, co z nim bliżej obcowali, że na śmierć szedł ze spokojem. Powiedział idąc na przesłuchanie, z którego nie wrócił, że „jeżeli Bóg żąda ode mnie takiej ofiary dla dobra Kościoła i Ojczyzny, to ja chętnie ją składam” (ks. S. Makarewicz, Mistrzowie wiary, Sandomierz 2001).

Idąc do kaplicy na wieczorną adorację tego dnia zatrzymałem się dłużej przed naszymi męczennikami. Mój wzrok utkwił w pogodnych oczach bł. ks. Strzeleckiego. W obozie Auschwitz miał przezwisko „głodomór”, gdyż żebrał o chleb dla swoich parafian z radomskiego transportu. Nawet to przezwisko to wielka nauka dla każdego powołanego – być nieustannie głodnym Boga, aby móc się Nim dzielić z potrzebującymi… Przekraczam spiesznie próg kaplicy, bo za chwilę adoracja. Klękam i sycę się Chrystusem, aby być tak jak On – chlebem dla braci.

Więcej na: http://diecezja.radom.pl/o-diecezji/wici-i-bogosawieni-diecezji

Michał Kopciński, rok II.