Małe Siostry Małego Brata

Choć w kalendarzu miesiąc maj, to w głowie kleryka pojawia się wyzwanie, nie tyle intelektualne, co duchowe, czyli dzień skupienia. Był on niezwykły, bo po raz pierwszy w historii naszego seminarium prowadziły go siostry ze zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa, których duchowość oparta jest na regule spisanej przez błogosławionego Karola de Foucauld. Małe Siostry Jezusa – Rysia i Iza – przybliżyły nam postać błogosławionego Karola, a także to, czym żył i do czego Bóg go wzywał. Karol pragnął prowadzić życie ukryte tak jak Jezus w Nazarecie przed publiczną działalnością. Środowisko, w którym żył i pracował, było odmienne od tego, z jakiego pochodził, ponieważ błogosławiony Karol de Foucauld wybrał życie pośród społeczności muzułmanów w Algierii.

Przykład tego świętego pomaga nam stawać się lepszymi chrześcijanami, a w przyszłości również kapłanami. Uczy nas, jak żyć oddając Bogu wszystko, a w pierwszej kolejności swoje serce, bo życie z Jezusem jest nieustannym mówieniem Mu „Tak!” w codzienności. Błogosławiony uczy nas także, jak głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie nie poprzez słowa i czyny, lecz autentyczną postawą bliskości Jezusa.

Dobro czyni się nie przez to, co się mówi ani co robi, ale przez to, kim się jest na miarę tego, na ile Jezus w nas żyje – motto życiowe bł. Karola de Foucauld.

Mateusz Dusiński, II rok.