O ostatnim takim proboszczu słów kilka…

W czwartek 3 marca sala kameralna radomskiej Resursy Obywatelskiej wypełniła się po brzegi. Wśród obecnych gości byli przedstawiciele zarządu i wykładowców naszego seminarium, kurii diecezjalnej oraz władz miasta i miejskich instytucji kultury. Tegoroczne obchody „Kazików” otworzyła prezentacja książki Fabrica ecclesiae. Żywot i sprawy radomskiego proboszcza ks. Piotra Górskiego (1843-1930). Jej autorem jest dr Szczepan Kowalik, diakon naszego seminarium, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, laureat Nagrody Literackiej Miasta Radomia za wydaną w 2013 r. przez lubelski IPN książkę pt. Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977).

Pomysłodawcą spotkania był ksiądz prałat Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej. To właśnie on zaproponował Szczepanowi Kowalikowi, aby opracował biografię duchownego, który był ostatnim proboszczem wielkiej parafii radomskiej przed jej podziałem na cztery mniejsze parafie dokonanym w 1921 r. Warto wiedzieć, że parafia radomska była jedną z dziesięciu największych parafii w Królestwie Polskim, a ks. Piotr Górski był nie tylko proboszczem w Radomiu, ale i dziekanem Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. Miał ogromne zasługi w dziedzinie budownictwa kościelnego. Wsławił się uratowaniem kościoła i klasztoru w Wąchocku, w Radomiu dokończył budowy dzisiejszej katedry, przebudował kościół farny, wyremontował zniszczony kościół Trójcy Świętej oraz kupił ziemię i przygotował plany budowy kościoła na Glinicach.

Książka została opracowana na podstawie wielu materiałów archiwalnych, zilustrowana zdjęciami z epoki i napisana literackim stylem, co kilkakrotnie podkreślał prowadzący spotkanie Marcin Kępa, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego Resursy oraz ci, którzy mieli już okazję, by ją przeczytać.

Po spotkaniu autor odpowiadał na pytania zgromadzonych gości, w sposób rzeczowy wyjaśniając słuchaczom zagadnienia, które zainteresowały audytorium. Na koniec każdy kto chciał, mógł otrzymać pamiątkowy wpis do książki.