Rekolekcje wielkopostne

W ubiegłym tygodniu w naszym seminarium przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Ich celem było przygotowanie nas do najważniejszych świąt dla chrześcijanina, czyli Świąt Wielkanocnych, a także do owocnego przyjęcia posług lektoratu i akolitatu (więcej w następnym artykule – przyp. red.) Rozpoczęły się one we wtorkowy wieczór, a zakończyły w sobotnie południe uroczystą Mszą Świętą. W tym roku rekolekcje poprowadził ojciec Ludwik Mycielski – biblista, benedyktyn z Biskupowa.

Kluczowym elementem każdego dnia była wspólna Eucharystia. Ponadto każdy z nas miał możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy wspólną Liturgia Godzin. O godzinie piętnastej modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego. Przeżywaliśmy także medytację Pisma Świętego i nabożeństwo drogi krzyżowej. Konferencje poświęcone były nauczaniu świętego Pawła, a konkretnie testamentowi Apostoła.

Rekolekcjonista dokładnie, werset po wersecie analizował dwudziesty rozdział Dziejów Apostolskich, w którym zapisane są ostatnia słowa Apostoła Narodów, skierowane do członków Kościoła w Efezie. Ojciec Ludwik przekonywał, że każdy chrześcijanin powinien stawać się sługą, a nawet niewolnikiem Jezusa i Ewangelii, a obowiązkiem kapłana jest dawać świadectwo wiary, troszczyć się o słabych, chorych i nie oczekiwać w zamian niczego.

Ojciec Ludwik często powtarzał o konieczności miłości wzajemnej wobec wszystkich ludzi. Wielokrotnie przywoływał nowe przykazanie, które zostało przekazane uczniom przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Pomiędzy nauczaniem świętego Pawła rekolekcjonista przekazywał klerykom proste i trafne „Ludwikówki” (myśli, które wypływała z doświadczenia rekolekcjonisty, jego osobistych przeżyć i doświadczeń – przyp. red.).

Zostaliśmy wprowadzeni w czas Wielkiego Postu. Teraz trzeba realizować postanowienia i otworzyć się na owoce Ducha Świętego. 

Ojcze Ludwiku – dziękujemy za przeprowadzenie nas przez ten czas Łaski!

al. Hubert Skipirzepa