Styczniowa kumulacja!

Działo się to w siódmym roku pontyfikatu papieża Piusa XII, gdy prymasem Polski był kard. August Hlond, a zarządcą Diecezji Siedleckiej był biskup Czesław Sokołowski …

Tak mogłaby rozpoczynać się opowieść o Ordynariuszu Naszej Diecezji Księdzu Biskupie Henryku Tomasiku, który 4 stycznia przeżywał 70. rocznicę swoich urodzin, a 6 stycznia – 23. rocznicę święceń biskupich. W tym miesiącu 19 stycznia obchodziliśmy też imieniny Czcigodnego Jubilata. Z tej okazji klerycy i profesorowie naszego seminarium udali się na Mszę Świętą do radomskiej katedry, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność za życie i posługę Dostojnego Jubilata i Solenizanta. Podczas tych uroczystości okolicznościowe kazanie wygłosił abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Zwrócił on uwagę na to, że człowiek patrzy tylko na świat zewnętrznie, a Pan Bóg widzi więcej niż każdy z nas. Dlatego ważne jest, abyśmy zawsze byli wrażliwi na znaki, które pochodzą od Stwórcy i właściwie je w swoim życiu odczytywali. Przywołał też myśl św. Augustyna: “Biskup jest gwarantem wiary, która nie pochodzi od niego samego, ale od Ducha Świętego. Pomimo tego, że siedzi wyżej niż wszyscy, jednak jest wszystkim równy. Dlatego przed każdym powołanym stoi zadanie, aby szedł i czynił ludzi uczniami Chrystusa”.

O swojej duchowej łączności zapewnił Solenizanta kard. Gerhard Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary, którego słowo zostało odczytane na koniec Mszy św. My jako wspólnota seminaryjna życzymy Księdzu Biskupowi wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej na dalsze lata posługi biskupiej oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

Karol Dobrasiewicz

Galeria zdjęć