Informacja dla kandydatów

Alumni naszego seminarium w codziennej modlitwie modlą się za Was o dar rozeznania Bożego powołania. Może Bóg kieruje do Ciebie wezwanie, abyś swoją przyszłość powierzył Chrystusowi wzywającemu Cię na drogę życia kapłańskiego. Wszystkich pragnących poświęcić się całkowicie sprawie Bożej, oraz rozeznających na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami:

podanie do księdza rektora seminarium,

życiorys,

metryka chrztu i bierzmowania,

świadectwo dojrzałości (może być dostarczone później po odbiorze świadectwa)

świadectwo ukończenia szkoły średniej,

opinie księdza proboszcza i katechety,

ksero dowodu osobistego,

zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,

4 fotografie (podpisane).

Nabór trwa do 12 września. Egzamin wstępny oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 15 września o godz. 9:30. Egzamin wstępny obejmuje znajomość podstawowych wydarzeń z historii Kościoła oraz prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

Alumni naszego seminarium są jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym, a także: 

telefonicznie: +48 48 330 91 00

lub drogą mailową: seminarium@seminarium.radom.pl

Ks. Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu