Studencka „legalizacja” kleryków

Mówiąc pół żartem do wczoraj klerycy pierwszego roku studiowali w naszym seminarium „na czarno”. (Nie ma tu nawiązania do sutanny, ponieważ można ją nosić od obłóczyn, które są na trzecim roku). Zgodnie bowiem z regulaminem studiów „Osoba przyjęta na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II nabywa prawa studenta z chwilą złożenia wobec Rektora lub dziekana ślubowania (…)”. Tę zasadę przypomniał nam prodziekan ds. studentów Wydziału Teologii KUL, ks. dr hab. Marek Chmielewski prof. KUL. Jednak, aby nie generować „szarej strefy”, we wtorek 20 października odbyło się uroczyste włączenie naszych braci z pierwszego roku do grona studentów. To właśnie ksiądz dziekan przeprowadził akt immatrykulacji. Pierwszy rok WSD w Radomiu to w przybliżeniu 0,6% wszystkich kształcących się na Wydziale Teologii. (10 spośród 1710 osób).

Uroczystość rozpoczęła wspólna Msza święta w naszej seminaryjnej kaplicy. Razem z klerykami modlili się księża proboszczowie z rodzinnych parafii, w których wzrastał owoc powołania, a także zaproszeni na uroczystość Goście i profesorowie seminarium. Biskup Henryk Tomasik zachęcał nas do pełnienia woli Boga w życiu, pomimo trudności. Przybliżył nam także postać św. Jana Kantego, w dzień jego liturgicznego wspomnienia. Wskazywał także na potrzebę otwarcia się na działanie Ducha Świętego w czasie rozwoju intelektualnego.

Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się na najbardziej reprezentatywnej auli naszego seminarium. Po śpiewie „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu kleryckiego chóru, który od tego roku jest prowadzony przez ks. Andrzeja Zarzyckiego, spotkanie rozpoczął ks. Rektor Jarosław Wojtkun. Powitania trwały nieco dłużej niż w poprzednich latach, ponieważ zaproszonych gości było więcej. Razem z nami początek roku akademickiego świętowali przedstawiciele firm, którzy zatroszczyli się o „cieplejszą” atmosferę w naszym budynku. Wzrost temperatury jest wyraźnie odczuwalny nie tylko wśród mieszkańców, ale także gości. (W ramach przypomnienia, nasze seminarium zostało ocieplone i zyskało nową elewację, kto dawno nie odwiedzał serca diecezji radomskiej, może mieć problem z rozpoznaniem budynku 🙂 ) Nasz gospodarz dodał także nową zasadę do formacji seminaryjnej, o tajnej sygnaturze „5P”. Brzmi ona następująco: „Porządne Przygotowanie Przeciwdziała Późniejszym Porażkom”. Każdy z kleryków został zachęcony do refleksji nad tym stwierdzeniem. Nie od dzisiaj wiadomo, że w przysłowiach tkwi mądrość narodu, a jedno z popularnych mówi, ze „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. To ma także odzwierciedlenie w kapłaństwie. Czego kleryk się nie nauczy, tego, jako ksiądz nie będzie potrafił. Dlatego też ważne jest dobre wykorzystanie czasu studiów na rozwój duchowy i intelektualny.

Tegoroczny wykład inauguracyjny przygotował ks. dr Wojciech Wojtyła, który wrócił do seminaryjnych ławek (tym razem z drugiej strony) po kilku latach studiów filozoficznych i uzyskaniu stopnia doktora. Wygłosił on wykład pt. „Spór o prawdę w głównych modelach nauki”.

Po przemówieniach zaproszonych Gości, przedstawicieli radomskich uczelni wyższych oraz zastępcy prezydenta Radomia, pana Karola Semika, głos zabrał ksiądz biskup Henryk Tomasik. Podkreślił, jak ważny jest ten rok akademicki. Seminarium wpisuje się w przygotowania do takich wydarzeń jak 1050 rocznica Chrztu Polski, rozpoczynający się już 8 grudnia Rok Miłosierdzia czy Światowe Dni Młodzieży w Polsce, które odbędą się w lipcu 2016 r. Oprócz czasowych wyzwań, seminarium zawsze jest włączone w tajemnicę Chrystusa Kapłana. Na koniec pasterz diecezji radomskiej, wraz z księdzem biskupem Piotrem Turzyńskim, udzielił obecnym na sali klerykom, profesorom, księżom proboszczom oraz zaproszonym Gościom pasterskiego błogosławieństwa, abyśmy z Bożą pomocą kroczyli drogą naszego powołania.

Więcej zdjęć na stronach Gościa Radomskiego AVE oraz w galerii.