Zarząd

Rektor
ks. dr Marek Adamczyk

Wicerektor

ks. dr Jacek Mizak

Ojcowie duchowni
ks. dr Karol Kowalczyk
ks. dr Grzegorz Lipiec

Dyrektor ekonomiczny
ks. mgr Rafał Widuliński

Dyrektor Instytutu
ks. dr Sławomir Czajka