Instytut Teologiczny

Instytut Teologiczny św. Kazimierza w Radomiu ma służyć kształceniu teologicznemu w ramach studiów I cyklu kandydatów do kapłaństwa dla diecezji radomskiej. Szczególnym zadaniem jest troska o naukową formację tych, którzy są na drodze do kapłaństwa oraz tych, którzy przygotowują się do pełnienia specjalnych obowiązków kościelnych (Instrukcja o afiliacji, art. 29). Instytut zatem stawia sobie za cel kształcenie wszystkich pragnących włączyć się czynnie w szerzenie Ewangelii, zgodnie z doktryną katolicką oraz w podejmowanie różnych posług we wspólnocie Kościoła.

Instytut został erygowany przez Stolicę Apostolską 25 kwietnia 2023 roku, dekretem watykańskiej Dykasterii Edukacji i Kultury. Został równocześnie afiliowany do Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dyrektor Instytutu Teologicznego św. Kazimierza

Ks. dr Sławomir Czajka

 

Rada Instytutu
1. ks. dr Sławomir Czajka

2. ks. prof. Marek Jagodziński

3. ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz