Biblioteka

Biblioteka zawiera bogactwo literatury teologicznej,
filozoficznej i historycznej oraz bogaty zasób literatury pięknej.
Uważna lektura może ubogacić umysł i uszlachetnić serce.
Serdecznie zapraszamy