Wakacje w seminarium

Mimo, że już wrzesień alumni nie zwalniają tempa, ponieważ wakacje dla kleryków to nie tylko czas odpoczynku, ale także podejmowanie różnych posług. Jedną z nich jest partia w seminarium. To obowiązkowy dyżur, który pełnią alumni w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, zanim rozpocznie się nowy rok akademicki.

Kontynuuj czytanie …

Kajakiem do Szwecji

Już po raz trzynasty odbył się klerycki spływ kajakowy. Tym razem alumni radomskiego seminarium wraz z opiekunami ks. Pawłem Gogaczem i ks. Maciejem Korczyńskim pokonali rzekę Piławę.

Kontynuuj czytanie …

NIE PLANY LUDZKIE, czyli MIŁOŚĆ?

Dokonując wyboru i wstępując do seminarium chciałem być księdzem dla każdego człowieka. Dziś, mając za sobą 5 lat formacji seminaryjnej oraz perspektywę święceń kapłańskich w ciągu kilku miesięcy, wiem jak mogę wypełniać pragnienie z początku, które jest we mnie do tej pory.

Kontynuuj czytanie …

W mocy Bożego Ducha

,,W mocy Bożego Ducha” to hasło tegorocznej 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. W sposób szczególny w tę pielgrzymkę byli zaangażowani alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, którzy wraz z ojcem duchownym ks. Grzegorzem Lipcem, tworzyli tzw. ,,grupę powołaniową”.

Kontynuuj czytanie …

NIE PLANY LUDZKIE, czyli …..?

Każdy z nas zastanawiał się nad swoim życiem – jaką szkołę wybrać, gdzie iść dalej na studia, jak będzie wyglądała  praca i obowiązki po ukończeniu danego kierunku. Jednak są takie plany, których byśmy się nie spodziewali – to m.in powołanie…

Kontynuuj czytanie …

Informacje dla kandydatów

Wszystkich pragnących poświęcić się całkowicie sprawie Bożej, oraz rozeznających na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami…

Kontynuuj czytanie …

Obudzić miłość

W dniach 25-28 lipca 2019 r. w Czernej pod Krakowem w karmelitańskim klasztorze pośród pięknych lasów odbyły się 15. Karmelitańskie Dni Młodych, w których uczestniczyło ok. 300 osób z całej Polski.

Kontynuuj czytanie …

Ciągle w Ruchu

Ruch Światło-Życie to jedna z najprężniej działających wspólnot formacyjnych dla młodzieży w diecezji radomskiej. Nic więc dziwnego, że alumni naszego seminarium chcąc nauczyć się pracy z młodymi, chętnie wyjeżdżają na oazowe rekolekcje i śródroczne spotkania formacyjne.

Kontynuuj czytanie …