Kleryk też student

11 października 2019 roku zapisał się na kartach historii jako 30. uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. 54 alumnów, z czego 9 braci na pierwszym roku rozpoczęło kolejny już rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym.

Kontynuuj czytanie …

Porządki czas zacząć!

Początek każdego roku akademickiego w seminarium wiąże się z jakimiś pracami, porządkami, by cała wspólnota mogła spokojnie wejść w kolejny etap formacji. Kleryckie dusze również potrzebują takiego uporządkowania, dlatego alumni przeżyli swój dzień skupienia. Był to przede wszystkim czas ciszy, modlitwy, odejścia od trosk dnia codziennego.

Kontynuuj czytanie …

Seminarium znów ożyło

To ze względu na rozpoczęty niedawno nowy rok formacji i nauki w naszym domu. Dla niektórych to już ostatnie chwile spędzane w diecezjalnym wieczerniku, a dla innych zupełnie nowa rzeczywistość rozeznawania i realizowania powołania do kapłaństwa.

Kontynuuj czytanie …

Duchowa siłownia

Najpiękniejsze jest to, jak w trakcie rekolekcji hasło „Bóg przemawia do człowieka w ciszy” nabiera sensu. Rekolektanci przekonują się, że ma On swój własny język – posługuje się poruszeniami wewnętrznymi.

Kontynuuj czytanie …

Życie – niedokończony projekt

W czasie wakacji klerycy radomskiego seminarium nie próżnują, lecz chętnie biorą udział w praktykach, podczas których mogą się rozwijać na płaszczyźnie społecznej. Form jest wiele, rozpoczynając od pieszych pielgrzymek, przechodząc poprzez udział w zjazdach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy pobyt na Oazie, a na Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” kończąc.

Kontynuuj czytanie …

Patrzmy na Jezusa

Wśród wielu różnych praktyk wakacyjnych, które podejmują alumni należy wymienić rekolekcje. To czas ćwiczeń duchowych, czas modlitwy i wyciszenia się z tego, co jest codzienne. W rekolekcjach uczestniczył kleryk V roku, który chciałby się podzielić swoim doświadczeniem Pana Boga.

Kontynuuj czytanie …

W mocy Ducha do Ostrej Bramy

Wakacje to dobry okres na piesze pielgrzymki. Wielu Polaków wyrusza z domu, aby przez ręce Maryi przedstawić Bogu swoje intencje. Podobnie uczynili pątnicy XXVII Ekumenicznej Pielgrzymki Białystok-Grodno-Wilno pod hasłem „W mocy Ducha”, która odbyła się w dniach 16-25 sierpnia 2019 roku. Tego roku wśród nich znalazł się jeden z kleryków radomskiego seminarium.

Kontynuuj czytanie …