Pokłońmy się Królowi…

Trwamy nadal w radości Bożego Narodzenia. 6 stycznia razem z całym Kościołem rozważaliśmy tajemnicę objawienia się Boga w świecie. Stwórca, poprzez przyjęcie ludzkiego ciała, stał się dostępny dla wszystkich narodów, ludów i języków.

Kontynuuj czytanie …

W Krzyżu Zbawienie

W piątek nasi klerycy jak co tydzień uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym, miało ono szczególny charakter ze względu na to, że w jego trakcie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa nowego krzyża ołtarzowego do kaplicy seminaryjnej.

Kontynuuj czytanie …

Quo vadis ?

Od 27 do 30 grudnia trzydziestu uczestników brało udział w rekolekcjach, które mają pomóc odnaleźć swoje życiowe powołanie. Wspierają ich alumni, którzy przyjechali do seminarium mimo przerwy świątecznej. Co robią klerycy w domu między świętami a sylwestrem?…

Kontynuuj czytanie …

W polskich sercach, niby w żłobie…

W wydarzeniu Bożego Narodzenia obecność Boga staje się faktem w nas i wokół nas. Jego tajemnica miłości objawia się w małości i milczeniu niemowlęcia. Przyjmując postawę milczącej adoracji Bożego Dzieciątka pozwalamy, aby Jezus mówił do…

Kontynuuj czytanie …

Słowo stało się Ciałem!

Jest już tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, że w przeddzień  wyjazdu alumnów na Święta Bożego Narodzenia, odbywa się wigilia. Tak też było w tym roku w czwartek, 20 grudnia. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, w której…

Kontynuuj czytanie …

Oczekiwana rewizyta

W środę, 12 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym alumni gościli dzieci wraz z opiekunami i siostrą zakonną z Oratorium świętego Michała Archanioła w Radomiu. Była to swego rodzaju szczególna rewizyta, gdyż klerycy w czasie roku formacyjnego,…

Kontynuuj czytanie …

Pełnoletnia dobroć

,,Więcej szczęścia jest w dawaniu , aniżeli w braniu” ~ Dz 20, 35 ~ Na przełomie listopada i grudnia wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, jak co roku włączyła się w finał ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka”. W…

Kontynuuj czytanie …

II Niedziela Adwentu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza: (Łk 3,1-6)   Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą…

Kontynuuj czytanie …