Witaj, oblubienico dziewicza…

7 i 8 grudnia jak co roku w seminaryjnej kaplicy rozbrzmiała „zwycięska wdzięczności pieśń”. Wpatrując się w ikonę Tej, „przez którą Stwórca dzieckiem się staje”, księża, klerycy oraz goście wychwalali Boga za cud Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz narodzin Jezusa Chrystusa z Jej dziewiczego łona.

Kontynuuj czytanie …

Nowa szata – nowe zobowiązanie

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem patronalnym radomskiego seminarium. W tym dniu alumni roku III otrzymują pozwolenie noszenie stroju duchownego, a alumni roku V zostają włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Jeden alumn z V roku otrzymał również posługę akolitatu.

Kontynuuj czytanie …

Duchowe Air Show

Pan Bóg mówi szeptem, dlatego każdy z nas potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia, refleksji nad tym co było, aby móc wspólnie z Jezusem zbudować nadzieję na to, co dopiero ma nadejść. Rekolekcje to najlepsza forma wejścia w ową osobistą relację z Ojcem, to także przygotowanie do rozpoczynającego się okresu Adwentu.

Kontynuuj czytanie …

Odnajdź swoje szczęście

Jak co roku Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu organizuje w okresie Bożego Narodzenia rekolekcje dla młodzieży męskiej ze szkół średnich (uczestnikami mogą być także studenci i młodzież pracująca). Rekolekcje skierowane są do tych, którzy zadają sobie pytania dotyczące wiary, a wśród nich także pytania dotyczące swojej osobistej drogi życiowej.

Kontynuuj czytanie …

Za Cecylią pewna droga

Dzień 22 listopada jest w Kościele dorocznym wspomnieniem świętej Cecylii – dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Modlitwa, szczególnie wspólnotowa, bardzo często znajduje swój wyraz w muzyce. Obchód ten jest więc ważnym dniem w naszym seminarium i nosi miano „Cecyliady”.

Kontynuuj czytanie …

Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego

Z alumnami należącymi do Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej spotkał się ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, prezes Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce.

Kontynuuj czytanie …

NIEDZIELA SEMINARYJNA

Jedna z listopadowych niedziel, to był 10 listopada 2019r., przeżywana jest przez kleryków jako niedziela seminaryjna. W trakcie formacji seminaryjnej przyszedł czas na spotkanie z ludźmi. Tym razem alumni odwiedzili parafie dekanatów kozienickiego i lipskiego.

Kontynuuj czytanie …

„Ku pamięci zmarłych”

Dnia 8 listopada br. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego wraz z księżmi profesorami udała się na cmentarz miejski przy ulicy Limanowskiego, by uczcić pamięć pochowanych tam biskupów radomskich. Na cmentarzu słowo wprowadzenia wygłosił ks. dr Jarosław Wojtkun – Rektor radomskiego seminarium. Przypomniał on sylwetki i dewizy księży biskupów.

Kontynuuj czytanie …

Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny dobiegł końca, ale nasze powołanie do świadczenia o Chrystusie niech nigdy nie ulegnie zapomnieniu. Pamiętajmy słowa Ojca Świętego Franciszka: „Modlitwa to pierwsze dzieło misyjne, w które każdy chrześcijanin może i powinien się zaangażować”.

Kontynuuj czytanie …

Wstańcie, chodźmy!

W niedzielę, 13 października 2019 roku klerycy WSD w Radomiu wzięli udział we Mszy Świętej wieńczącej Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Eucharystii, która wpisała się w XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”, przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński.

Kontynuuj czytanie …