PO CO TO WSZYSTKO? – czy padła odpowiedź? Seminaryjne rekolekcje dla pytających o wiarę i drogę życiową

W tegorocznych rekolekcjach w dniach 27–30 grudnia 2014 r. uczestniczyło 37 młodych chłopaków, którzy pragnęli pogłębić swoją wiarę oraz szukali odpowiedzi na pytania związane z życiowym powołaniem. „Po co to wszystko?” – m.in. na to pytanie, umieszczone na plakacie zapowiadającym rekolekcje, staraliśmy się odpowiedzieć w odniesieniu do sakramentów, a konkretnie do sakramentu pokuty…

Kontynuuj czytanie …

Wigilia seminaryjna

Tradycyjnie już przed wyjazdem alumnów do domów na święta w naszym seminarium jest organizowane uroczyste spotkanie opłatkowe. W tym roku ferie świąteczne są bardzo długie, gdyż trwają od 20 grudnia do 6 stycznia 2015 r. Klerycy będą w tym czasie pomagać swoim duszpasterzom w parafiach. Zanim połamaliśmy się…

Kontynuuj czytanie …

Jubileusz ks. prof. Stanisława Kowalczyka

Chociaż przyjechał do Radomia w przededniu uroczystości i zapewne był zmęczony podróżą, pojawił się w naszej kaplicy seminaryjnej jako pierwszy i uczestniczył w wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu klęcząc w ławce razem z alumnami. Ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk obchodził 19 grudnia w naszym seminarium sześćdziesiątą rocznicę…

Kontynuuj czytanie …

„Witaj święta i poczęta niepokalanie…”

Ósmy grudnia to w naszym seminarium wyjątkowy dzień. Tego dnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To także nasze święto patronalne. Alumni trzeciego roku przyjmują strój duchowny, natomiast na piątym roku nasi bracia wyrażają gotowość przyjęcia święceń diakonatu…

Kontynuuj czytanie …

Seminaryjne święto muzyki kościelnej

Święta Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości, i pomimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć…

Kontynuuj czytanie …

Święto patronalne KSM

Każdego roku 18 listopada wspominamy błogosławioną Karolinę Kózkównę. W tym roku czciliśmy także setną rocznicę jej męczeńskiej śmierci. Jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu od pewnego czasu istnieje kleryckie koło tego stowarzyszenia. Oczywiste jest…

Kontynuuj czytanie …