Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego

Z alumnami należącymi do Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej spotkał się ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, prezes Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce.

Kontynuuj czytanie …

NIEDZIELA SEMINARYJNA

Jedna z listopadowych niedziel, to był 10 listopada 2019r., przeżywana jest przez kleryków jako niedziela seminaryjna. W trakcie formacji seminaryjnej przyszedł czas na spotkanie z ludźmi. Tym razem alumni odwiedzili parafie dekanatów kozienickiego i lipskiego.

Kontynuuj czytanie …

„Ku pamięci zmarłych”

Dnia 8 listopada br. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego wraz z księżmi profesorami udała się na cmentarz miejski przy ulicy Limanowskiego, by uczcić pamięć pochowanych tam biskupów radomskich. Na cmentarzu słowo wprowadzenia wygłosił ks. dr Jarosław Wojtkun – Rektor radomskiego seminarium. Przypomniał on sylwetki i dewizy księży biskupów.

Kontynuuj czytanie …

Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny dobiegł końca, ale nasze powołanie do świadczenia o Chrystusie niech nigdy nie ulegnie zapomnieniu. Pamiętajmy słowa Ojca Świętego Franciszka: „Modlitwa to pierwsze dzieło misyjne, w które każdy chrześcijanin może i powinien się zaangażować”.

Kontynuuj czytanie …

Wstańcie, chodźmy!

W niedzielę, 13 października 2019 roku klerycy WSD w Radomiu wzięli udział we Mszy Świętej wieńczącej Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Eucharystii, która wpisała się w XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”, przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński.

Kontynuuj czytanie …

Kleryk też student

11 października 2019 roku zapisał się na kartach historii jako 30. uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. 54 alumnów, z czego 9 braci na pierwszym roku rozpoczęło kolejny już rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym.

Kontynuuj czytanie …

Porządki czas zacząć!

Początek każdego roku akademickiego w seminarium wiąże się z jakimiś pracami, porządkami, by cała wspólnota mogła spokojnie wejść w kolejny etap formacji. Kleryckie dusze również potrzebują takiego uporządkowania, dlatego alumni przeżyli swój dzień skupienia. Był to przede wszystkim czas ciszy, modlitwy, odejścia od trosk dnia codziennego.

Kontynuuj czytanie …

Seminarium znów ożyło

To ze względu na rozpoczęty niedawno nowy rok formacji i nauki w naszym domu. Dla niektórych to już ostatnie chwile spędzane w diecezjalnym wieczerniku, a dla innych zupełnie nowa rzeczywistość rozeznawania i realizowania powołania do kapłaństwa.

Kontynuuj czytanie …

Duchowa siłownia

Najpiękniejsze jest to, jak w trakcie rekolekcji hasło „Bóg przemawia do człowieka w ciszy” nabiera sensu. Rekolektanci przekonują się, że ma On swój własny język – posługuje się poruszeniami wewnętrznymi.

Kontynuuj czytanie …

Życie – niedokończony projekt

W czasie wakacji klerycy radomskiego seminarium nie próżnują, lecz chętnie biorą udział w praktykach, podczas których mogą się rozwijać na płaszczyźnie społecznej. Form jest wiele, rozpoczynając od pieszych pielgrzymek, przechodząc poprzez udział w zjazdach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy pobyt na Oazie, a na Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” kończąc.

Kontynuuj czytanie …