W drogę wyrusz z Abrahamem

W dniach od 27 do 30 grudnia, jak co roku, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu zaprosiła młodzież ze szkół średnich, studentów i młodzież pracującą na rekolekcje dotyczące osobistej drogi życiowej. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa – „Odnajdź swoje szczęście”. Tematem przewodnim zaś osoba Abrahama.

Kontynuuj czytanie …

Niezwykły Jubileusz

19 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu gościł ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk, który obchodził tego dnia jubileusz święceń i zgodził się podzielić swoimi przemyśleniami na temat kapłaństwa.

Kontynuuj czytanie …

Wigilia i jubileusz w seminarium

Mimo iż do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka dni, to 19 grudnia w radomskim seminarium rozbrzmiał śpiew kolęd. Tego dnia seminaryjna wspólnota przeżywała swoją wigilię. Szczególnym gościem spotkania opłatkowego był ks. inf. prof. Stanisław Kowalczyk – wieloletni wykładowca filozofii w sandomierskim seminarium i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Kontynuuj czytanie …

Ojciec alumnów zostaje proboszczem

Po siedemnastu latach posługi jako ojciec duchowny alumnów, ks. Maciej Korczyński został mianowany proboszczem parafii pw. św. Rodziny w Radomiu. Jego nazwisko od lat kojarzone było z diecezjalnym seminarium, dlatego decyzja księdza biskupa była dla wszystkich zaskoczeniem. – Seminarium jest najważniejszym miejscem…

Kontynuuj czytanie …

Witaj, oblubienico dziewicza…

7 i 8 grudnia jak co roku w seminaryjnej kaplicy rozbrzmiała „zwycięska wdzięczności pieśń”. Wpatrując się w ikonę Tej, „przez którą Stwórca dzieckiem się staje”, księża, klerycy oraz goście wychwalali Boga za cud Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz narodzin Jezusa Chrystusa z Jej dziewiczego łona.

Kontynuuj czytanie …

Nowa szata – nowe zobowiązanie

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem patronalnym radomskiego seminarium. W tym dniu alumni roku III otrzymują pozwolenie noszenie stroju duchownego, a alumni roku V zostają włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Jeden alumn z V roku otrzymał również posługę akolitatu.

Kontynuuj czytanie …

Duchowe Air Show

Pan Bóg mówi szeptem, dlatego każdy z nas potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia, refleksji nad tym co było, aby móc wspólnie z Jezusem zbudować nadzieję na to, co dopiero ma nadejść. Rekolekcje to najlepsza forma wejścia w ową osobistą relację z Ojcem, to także przygotowanie do rozpoczynającego się okresu Adwentu.

Kontynuuj czytanie …

Odnajdź swoje szczęście

Jak co roku Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu organizuje w okresie Bożego Narodzenia rekolekcje dla młodzieży męskiej ze szkół średnich (uczestnikami mogą być także studenci i młodzież pracująca). Rekolekcje skierowane są do tych, którzy zadają sobie pytania dotyczące wiary, a wśród nich także pytania dotyczące swojej osobistej drogi życiowej.

Kontynuuj czytanie …

Za Cecylią pewna droga

Dzień 22 listopada jest w Kościele dorocznym wspomnieniem świętej Cecylii – dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Modlitwa, szczególnie wspólnotowa, bardzo często znajduje swój wyraz w muzyce. Obchód ten jest więc ważnym dniem w naszym seminarium i nosi miano „Cecyliady”.

Kontynuuj czytanie …