100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Z okazji tej niezwykłej rocznicy, Wspólnota wyższego seminarium duchownego w Radomiu pragnie włączyć się w podziękowania św. Janowi Pawłowi II. Przede wszystkim za poświęcenie gmachu, podczas pobytu w Radomiu w 1991 roku. Chcielibyśmy dzisiaj przypomnieć te wspaniałe wydarzenia.

Kontynuuj czytanie …

Różaniec i suplikacje w gmachu seminarium

Księża spotykają się w kleryckiej kaplicy każdego dnia wieczorem o 20.30. Najpierw jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, a potem kapłani wspólnie odmawiają część różańca. Po tej modlitwie jest śpiew suplikacji oraz Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie odmawiana jest Kompleta.

Kontynuuj czytanie …

Kolejna rocznica sakry

Pięć lat – dokładnie tyle czasu już upłynęło od sakry ks. bpa Piotra Turzyńskiego. Zawsze w tych dniach, w pobliżu daty rocznicowej, wspòlnota seminaryjna gromadzi się w Kaplicy na wspólnej Eucharystii, by dziękować Panu Bogu za osobę ks. bpa Piotra Turzyńskiego oraz za Jego posługę w diecezji i w Seminarium.

Kontynuuj czytanie …

Kolejny krok ku kapłaństwu…

W I Niedzielę Wielkiego Postu – 1 marca 2020 roku w Wyższym Seminarium Duchownym alumni z roku V, IV i III uczynili kolejny krok ku kapłaństwu. Dwóch braci z V roku zostało włączonych do grona kandydatów oczekujących na przyjęcie sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu, bracia z IV roku otrzymali posługę akolitatu, zaś z III roku lektoratu.

Kontynuuj czytanie …

„Wstań, woła cię”

„Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię” – te słowa były mottem przewodnim dla alumnów, którzy w dniach 25 – 29 lutego 2020 r. przeżywali swoje wielkopostne rekolekcje. Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w Kościele w Środę Popielcową, przypomina nam o konieczności nawracania się i przemiany naszego życia

Kontynuuj czytanie …

Czas sesji

W naszym seminarium rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Potrwa ona od 30 stycznia do 12 lutego, kiedy to po ostatnim egzaminie alumni udadzą się na zasłużone ferie.

Kontynuuj czytanie …

Chrystus jest strażnikiem twojego sumienia

W przedsesyjnym czasie, który już nieubłagalnie zbliża się wielkimi krokami także do drzwi seminaryjnych sal wykładowych, w niedzielę, 19 stycznia klerycy przeżyli dzień skupienia. ,,Zajrzeć w siebie” pomógł im ks. Mirosław Prasek COr, członek wspólnoty zakonnej św. Filipa Neri w Radomiu.

Kontynuuj czytanie …

Miesiąc styczeń pełen rocznic

Miesiąc styczeń pełny jest rocznic związanych z osobą Pasterza naszej diecezji Księdza Biskupa Henryka Tomasika: 4 stycznia obchodził rocznicę swoim urodzin, a w uroczystość Objawienia Pańskiego rocznicę sakry biskupiej, którą przyjął z rąk św. Jana Pawła II.

Kontynuuj czytanie …

W drogę wyrusz z Abrahamem

W dniach od 27 do 30 grudnia, jak co roku, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu zaprosiła młodzież ze szkół średnich, studentów i młodzież pracującą na rekolekcje dotyczące osobistej drogi życiowej. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa – „Odnajdź swoje szczęście”. Tematem przewodnim zaś osoba Abrahama.

Kontynuuj czytanie …