JMJ
w Seminarium

Światowe Dni Młodzieży dobiegły końca. Jednak to dopiero początek dla młodych ludzi napełnionych Bożą nauką w stawaniu się lepszymi oraz pokazującymi dobro i miłość innym.

Kontynuuj czytanie …

Z teorii do praktyki

Wspólnota seminaryjna w dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy i prasy katolickiej – dnia 24 stycznia 2019 roku, zaprosiła na Mszę św. osoby tworzące media diecezjalne.

Kontynuuj czytanie …

Pokłońmy się Królowi…

Trwamy nadal w radości Bożego Narodzenia. 6 stycznia razem z całym Kościołem rozważaliśmy tajemnicę objawienia się Boga w świecie. Stwórca, poprzez przyjęcie ludzkiego ciała, stał się dostępny dla wszystkich narodów, ludów i języków.

Kontynuuj czytanie …