Lauda Ierusalem Dominum!

W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, Kościół wspomina chwalebny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ten dzień rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, który stanowi najważniejszy czas dla wszystkich chrześcijan. Ważne, aby oprócz należytej troski duchowej, kapłani dołożyli wszelkich starań w przygotowanie tych najważniejszych dni w roku poprzez solidnie opracowaną liturgię, śpiew czy dekoracje kościoła.

Alumni przygotowując się do kapłaństwa uczą się również wspólnego przeżywania najważniejszych wydarzeń dla Kościoła wspólnie z powierzonymi ich opiece wiernymi. W Niedzielę Palmową klerycy biorą udział we Mszy Świętej w Muzeum Wsi Radomskiej transmitowanej za pośrednictwem TVP Polonia. Stało się to już tradycją, że podczas tej liturgii seminaryjny chór wykonuje Mękę Pańską, a asysta liturgiczna posługuje Księdzu Biskupowi. Tego samego dnia wieczorem cała wspólnota klerycka, wraz z przełożonymi, bierze udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta. Kolejną tradycją naszego seminarium jest tzw. „partia świąteczna”, czyli dyżur obejmujący grupę kleryków z roku trzeciego. Organizują oni obchody Świętego Triduum Paschalnego w pobliskim kościele parafialnym oraz radomskiej katedrze. Ich zaangażowanie polega na przygotowaniu dekoracji kościoła, liturgii, śpiewów, prowadzeniu modlitwy jutrzni w katedrze i święcenie pokarmów na stół wielkanocny. To szerokie pole zaangażowania umożliwia nabranie doświadczenia w organizacji obchodów Wielkiego Tygodnia już później, na własnej parafii. Pozostali alumni nie zostający w seminarium na „partii”, wyjeżdżają na święta do swoich domów i tam pomagają miejscowym duszpasterzom.

Lauda Ierusalem Dominum! (łac. Chwal Jerozolimo Pana!) Tymi słowami, wyśpiewanymi przez klerycki chór, rozpoczęła się w skansenie liturgia Niedzieli Palmowej. Oby w Jerozolimach naszych serc zagościł w tym czasie prawdziwy Chrystus, który wlewa nadzieję i daje nowe życie, staje się źródłem naszego zmartwychwstania.

Michał Kopciński, rok III