B jak BREWIARZ

Brewiarz (z łac. brevis – krótki, zwięzły) to jedna z najstarszych modlitw, będąca odpowiedzią Kościoła na wezwanie Pana, aby nieustannie się modlić. Należy zauważyć, że jest to modlitwa publiczna całego Kościoła i do jej odmawiania zachęcani są wszyscy wierni świeccy. Obowiązek jej sprawowania spoczywa na biskupach, kapłanach i diakonach. Modlitwa brewiarzowa znana jest także pod nazwą Liturgii Godzin, ponieważ jej rytm wyznaczają poszczególne „godziny”: Jutrznia (modlitwa poranna), Godzina Czytań, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory (modlitwa wieczorna), Kompleta (modlitwa na zakończenie dnia). Celem tej modlitwy jest uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. W zależności od części modlitwy, w jej skład wchodzą: wezwanie, werset wprowadzający, odpowiednio dobrane hymny, psalmy wraz z antyfonami, pieśni i czytania z Pisma Świętego, czytania z dzieł Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych, responsoria, modlitwa uwielbienia, prośby, Modlitwa Pańska oraz modlitwa końcowa.

Brewiarz to również nazwa księgi, która zawiera teksty modlitw Liturgii Godzin. Osoby zobowiązane do jej sprawowania posiadają cztery tomy tej modlitwy, która jest podzielona na okresy liturgiczne. I tom zawiera okres Adwentu i Bożego Narodzenia, II tom – okres Wielkiego Postu i Wielkanocy, III i IV tom – okres zwykły. Dla wiernych świeckich został wydany tom tzw. zerowy, który jest skróconą wersją wszystkich czterech tomów. Modlitwa brewiarzowa jest również dostępna w formie aplikacji na telefon.