Pascha Jezusa w dynamice Lectio Divina

W ostatnią niedzielę, 2 kwietnia klerycy przeżyli swój wielkopostny dzień skupienia. Rozpoczął się on w sobotę wieczorem adoracją Najświętszego Sakramentu, a zakończył w niedzielę po południu uroczystą Eucharystią wieńczącą wysiłki duchowe alumnów. Był to czas umocnienia wiary oraz refleksji nad osobistymi przygotowaniami do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Dzień skupienia poprowadził ojciec duchowny, ks. Maciej Korczyński w dynamice Lectio Divina. Jest to jeden ze sposobów czytania Pisma Świętego prowadzący do lepszego poznania Boga i Jego zbawczych planów, także w odniesieniu do naszego osobistego życia. Lectio Divina (co w tłumaczeniu oznacza Boże czytanie) to indywidualne albo zbiorowe czytanie i rozważanie Pisma Świętego jako słowa Bożego, odbywające się w poddaniu Duchowi Świętemu i przechodzące w medytację, modlitwę i kontemplację.

Ojciec Maciej oraz klerycy skoncentrowali się na męce i śmierci Jezusa Chrystusa według Ewangelii św. Mateusza. Ten krótki okres z życia Mesjasza zajmuje bardzo dużo miejsca we wszystkich czterech Ewangeliach. Całe życie Jezusa zmierzało właśnie do momentu śmierci na krzyżu. Rekolekcjonista mówił, że słowo Boże należy czytać odwrotnie niż jest ono zapisane – od męki i śmierci do narodzin Jezusa, ponieważ to właśnie Krzyż Chrystusa jest kluczem do odczytania całego Jego życia.

Oby ten czas pochylenia się nad Słowem zaowocował głębokim przeżyciem nadchodzących wydarzeń paschalnych.

al. Artur Spasiński, rok I